in

อาการ ไวรัส เอดส์ ขึ้น ตา อาการต่างๆ ของโรคเอดส์ กับ ดร. อำไพ ดร. กรรณิการ์ ศ.ดร พิเชษฐ by bim100sure


อาการ ไวรัส เอดส์ ขึ้น ตา

อาการต่างๆ ของโรคเอดส์ กับ ดร. อำไพ ดร. กรรณิการ์ ศ.ดร พิเชษฐ by bim100sure
อาการ ไวรัส เอดส์ ขึ้น ตา

อาการของโรคเอดส์ โรคติดเชื้อ HIV เมื่อเชื้อไวรัส เข้ากระแสเลือด เชื้อจะเข้า ไปทำลายระบบภูมิคุ้มกัน การทำลายภมิอาจจะเร็วต่างกันในแต่ละคน
บางคน ทำลายเร็วไม่กี่ปี ก้อเป็นโรคเอดส์
ปัจจัย ที่ทำให้ติดเชื้อ อื่น เช่นแผลริมอ่อน แผลเริม ทำให้มีเม็ดเลือดขาวอยู่ที่แผลจำนวนมาก จึงรับเชื้อเอดส์ได้ง่าย และเป็นหนทางให้เชื้อเอดส์เข้าสู่แผลได้เร็วขึ้น
สุขภาพ ของผู้รับเชื้ออื่น เอดส์ หากสุขภาพไม่แข็งแรง จะทำให้เชื้อรุนแรง

ปรึกษาฟรี โทร 094 4584124 Id ; bim100sure
www.bim-th17.com
source

อาการ ไวรัส เอดส์ ขึ้น ตา