in

อาการ เอ ช ไอ วี วิธีการตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง Adam's Love


อาการ เอ ช ไอ วี

วิธีการตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง Adam's Love
อาการ เอ ช ไอ วี

โครงการช่วยเหลือเด็กติดเชื้อที่บ้าน Gerda จ.ลพบุรี
APCO ได้ให้แคปซูล แก่เด็กผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้ยาต้านไวรัสแล้วแต่มีโรคแทรกซ้อน เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย และมะเร็ง หลังจากผู้ติดเชื้อกิน 4 แคปซูล/วัน ติดต่อกัน12 เดือน อาการแทรกซ้อนหายและทุเลา ทุกคนมี CD4 เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 67.34%
source

อาการ เอ ช ไอ วี