in

อาการ ของ เอดส์ อาการ เอดส์ระยะสัดท้าย/HIV รู้เร็วรักษาไวอยู่ได้ยาว


อาการ ของ เอดส์

อาการ เอดส์ระยะสัดท้าย/HIV รู้เร็วรักษาไวอยู่ได้ยาว
อาการ ของ เอดส์

APCOcap ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าแต่เป็นชื่อที่คณะนักวิจัยของ APCO ใช้เรียกแคปซูล
ที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัย นวัตกรรม APCOcap เป็นนวัตกรรมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA ว่าเป็นนวัตกรรมของชาติไทยที่สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อ HIV/AIDSHIV Functional Cure คือสภาวะที่ HIV ลดลงจนตรวจไม่พบ และเชื้อ HIV ไม่สามารถกลับเพิ่มขึ้นมาใหม่
จนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ-ในกรณีของคุณเเค่

เชื้อ HIV ตรวจไม่พบและแข็งแรงต่อเนื่องแม้ไม่ได้ใช้ยาต้านไวรัสเลย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร 080-1576545
โทร 092-4946665

กรุณากดลิงก์ด้านล่าง

www.facebook.com/AIDSImmune

LINE ID 0910152989
source

อาการ ของ เอดส์