in

อาการ ของ เอดส์ รายงานพิเศษ เข็มฉีดยาเสพติดกับการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ : เข้มข่าวค่ำ


อาการ ของ เอดส์

รายงานพิเศษ เข็มฉีดยาเสพติดกับการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ : เข้มข่าวค่ำ
อาการ ของ เอดส์

เมื่อวานช่วงสุดสัปดาห์นำเสนอเรื่องการติดตั้งถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญในโรงเรียน เพื่อลดปัญหาโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร วันนี้มีอีกจุดที่น่าสนใจ นั่นเป็นความคิดที่จะแจกเข็มฉีดยาให้กับผู้ใช้ยาด้วยการฉีดยา กรมควบคุมโรคมองว่าเป็นแนวทางในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ในกลุ่มผู้ใช้เข็มฉีดยา ติดตามผลจากรายงานของนายศุภวิทย์ นาเกรียง.
source
อาการ ของ เอดส์