in

อาการ ของ คน เป็น โรค เอดส์ โรคงูสวัด อันตรายถึงชีวิต? | พบหมอมหิดล [by Mahidol Channel]


อาการ ของ คน เป็น โรค เอดส์

โรคงูสวัด อันตรายถึงชีวิต? | พบหมอมหิดล [by Mahidol Channel]
อาการ ของ คน เป็น โรค เอดส์

รู้ทันโรคงูสวัด โรคร้ายที่ซ้อนตัวอยู่ในปมประสาท อันตรายถึง “ตาบอด เสียชีวิตได้” จริงหรือ?

ใครที่เคยเป็น “โรคสุกใส” หรือ “อีสุกอีใส” มาก่อนล้วนมีความเสี่ยงเป็น “โรคงูสวัด” เมื่อคนไข้หายจากโรคสุกใสแล้ว เชื้อจะไปหลบซ่อนอยู่ในปมประสาทของร่างกาย และเมื่อร่างกายอ่อนแอ มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติ เชื้อที่แฝงตัวอยู่ก็จะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนทำให้ เส้นประสาทอักเสบ มีอาการปวดตามแนวเส้นประสาทและปล่อยเชื้อไวรัสออกมาที่ผิวหนังตามแนวเส้นประสาท ทำให้เป็นผื่นตุ่มน้ำใส ๆ และส่งผลให้คนไข้ปวดทรมานตามแนวเส้นประสาท แล้วเราจะป้องกัน รักษา โรคนี้ได้อย่างไร ผศ.ดร.พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์ แพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล มีคำตอบในรายการพบหมอมหิดล

#งูสวัด #พบหมอมหิดล #MahidolChannel

––––––––––––––––––––

ช่อง YouTube | Mahidol Channel :
Facebook |
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล |
Website |
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน |
source

อาการ ของ คน เป็น โรค เอดส์