in

อาการเส้นเลือดในสมองตีบ ภัยร้ายที่อยู่ใกล้ตัวคุณ

อาการเส้นเลือดในสมองตีบ ภัยร้ายที่อยู่ใกล้ตัวคุณ

ภัยจากโรคหลอดเลือดสมองใกล้ตัวคุณ

สำหรับผู้ที่มีความอ่อนแอด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย อัมพาต อัมพฤกษ์ การทำงานของร่างกายบกพร่องในชีวิตประจำวัน อาการชา สูญเสียการควบคุม การทรงตัวของร่างกายมีใบหน้าคด มุมปากหย่อน เหล่านี้เป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมอง โรคนี้เป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามากเพราะอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย แม้ว่าเราจะมีโรคประจำตัวค่อนข้างมาก แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม โรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) มีหลายวิธีในการป้องกัน รักษา รักษา และฟื้นฟู ซึ่งมีวิธีการอย่างไรนั้นไปดูกันเลย

การเกิดลิ่มเลือดในสมองและการตกเลือดในสมองมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของอาการ ด้วยความอ่อนแอของร่างกายด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการที่หลอดเลือดของเราไม่สามารถลำเลียงเลือดที่มีออกซิเจนและสารอาหารได้ส่งผลเสียต่อเซลล์สมอง ทำให้สูญเสียการทำงานต่าง ๆ รวมทั้งเนื้อเยื่อสมองบางส่วนอาจตายได้ อุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดสมองนั้นเรามักจะพบในผู้สูงอายุที่อายุประมาณ 55 ปีขึ้นไป

วิธีป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่ดีที่สุดคือต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ เช่น ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำ ซึ่งเราจะรู้ว่าขณะนี้เรามีความเสี่ยงต่อโรคบางชนิด เช่น ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง มีจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือเป็นโรคอ้วน เป็นต้น เงื่อนไขข้างต้นที่หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เรามองข้ามไป อันที่จริงภาวะเหล่านี้สามารถนำไปสู่การพัฒนาของโรคต่าง ๆ และอาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้เช่นกัน หากเราขาดการดูแลควบคุมสภาวะต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สำหรับการตรวจร่างกายเราสามารถตรวจได้บ่อยกว่าปีละครั้ง อาจจะทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน ก็ได้ ก็สามารถไปโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ หรือโรงพยาบาลชั้นนำที่ได้มาตรฐานก็ได้ ตรวจสอบโดยแพทย์เฉพาะทางที่เชื่อถือได้เพื่อให้มั่นใจและไว้วางใจในการใช้บริการ หากตรวจพบอาการผิดปกติใด ๆ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถให้คำแนะนำในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมและเหมาะสม

ในกรณีที่เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือแตก ควรรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด เพราะอาจถึงแก่ชีวิตได้ ในบางกรณีหากเกิดขึ้นภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังมีอาการ แพทย์อาจพิจารณาให้ยาละลายลิ่มเลือดทางเส้นเลือด ซึ่งจะละลายลิ่มเลือดที่อุดตันภายในเส้นเลือด จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสฟื้นตัวมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของการรักษานั้น หลังจากที่ผู้ป่วยได้ผ่านระยะเฉียบพลันไปแล้ว แต่ยังคงอยู่ในส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นแขน ขา รวมถึงความยากในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ยืน ยืน เดินบนพื้นราบ เดินขึ้นบันได ก็สามารถฝึกการเคลื่อนไหวกับนักกายภาพบำบัดได้ เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ดีขึ้นสำหรับปัญหาการพูด เราสามารถฝึกพูดกับนักบำบัดด้วยการพูดได้เช่นกัน

จากข้อมูลเหล่านี้จะเห็นได้ว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่ใกล้ตัวเรามาก ดังนั้น เราควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้เหมาะสม ให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคโดยเฉพาะหันมาใส่ใจตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง
แหล่งข้อมูล
– https://www.medparkhospital.com/content/stroke
– https://www.sikarin.com/content/detail/456/5-warning-patient-stroke-จะต้องนำส่งโรงพยาบาล

.
ที่มาข้อมูล