in

อาการของโรค โควิด-19


โควิด-19 ส่งผลต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายจากโรคได้เองโดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล

อาการทั่วไปมีดังนี้
-มีไข้
-ไอแห้ง
-อ่อนเพลีย

อาการที่พบไม่บ่อยนักมีดังนี้
-ปวดเมื่อยเนื้อตัว
-เจ็บคอ
-ท้องเสีย
-ตาแดง
-ปวดศีรษะ
-สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส
-มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี