in

อัปเดต 100 ยี่ห้อชุดตรวจ ATK ที่ได้รับอนุญาตจาก อย.

อัปเดต 100 ยี่ห้อชุดตรวจ ATK ที่ได้รับอนุญาตจาก อย.

อัพเดทชุดทดสอบ ATK 100 ยี่ห้อที่ได้รับอนุญาตจากอย.

ชุดทดสอบ ATK เป็นการทดสอบคัดกรองเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีประวัติมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ COVID-19 หรือทำงานในที่ที่มีการติดเชื้อสูง เช่น ทำงานในโรงงาน ร้านอาหาร หรือไปในที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน หากใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำ จะมีผลบวกปลอมน้อยมาก

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของเชื้อโรคจำนวนเล็กน้อยหรือในระยะแรกของการติดเชื้อ ผลลัพธ์อาจเป็นลบ หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ขอการเฝ้าระวังตนเองและตรวจซ้ำเป็นเวลา 3-5 วัน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปิดเผยรายชื่อแบรนด์ ผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 ชุดทดสอบแอนติเจนกว่า 100 แบรนด์ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย และรับรองมาตรฐานผลการสอบของประเทศไทย ปรับปรุงล่าสุด เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีดังต่อไปนี้

.
ที่มาข้อมูล