in

อันตรายจาก “พิษคางคก” อาการและวิธีช่วยเหลือผู้ป่วย

อันตรายจาก “พิษคางคก” อาการและวิธีช่วยเหลือผู้ป่วย

อันตรายของ

ฤดูฝนเป็นช่วงวางไข่ของคางคก ทุกปีมีผู้เสียชีวิตจากการกินคางคก เพราะคางคกมีต่อมเมือก หรือคางคกยางพิษ

อันตรายจากพิษคางคก

นพ. สุทธิมน ธรรมเตโช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คางคกยางมีผลระคายเคือง นอกจากนี้ยังมีสารพิษดิจิตัลอยด์ที่มีผลอย่างมากต่อการทำงานของหัวใจและระบบประสาท

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับพิษจากการรับประทานผิวหนัง เลือด เครื่องใน หรือไข่คางคก ซึ่งมักเกิดจากการขาดประสบการณ์ในการผ่า เนื่องจากพิษนั้นทนต่อความร้อน การสุกจึงไม่ทำให้พิษหายไป

อาการถ้าพิษคางคก

อาการของคางคกเป็นพิษ มักเกิดขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากการกลืนกิน ความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณพิษที่ได้รับ

  • น้ำลายเยอะ
  • คลื่นไส้ อาเจียน
  • ปวดท้อง ท้องเสีย
  • หากผิวหนังหรือตาของคางคกสัมผัสยาง อาจทำให้ระคายเคืองได้
  • หากมีอาการรุนแรง จะมีอาการทางระบบประสาท เช่น สับสน เพ้อ หรือแม้แต่ชัก
  • หรือหมดสติหรืออาการระบบไหลเวียนโลหิต เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งอาจทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวได้

การรักษาผู้ป่วยพิษคางคก

ผศ. ศ.สตรียา ตระกูลศรีชัย ศาสตราจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า หากผู้ป่วยกินพิษคางคกเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจจะมีอาการผิดปกติ กรุณาไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด โทร 1669 เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม มีสิทธิได้รับการรักษาตามปกติ ล้มเหลวในการปฐมพยาบาลทำให้อาเจียน คอลึก หรือรับประทานไข่ขาว เพราะอาจทำให้ผู้ป่วยสับสนและสำลักอาหารได้

ให้แพทย์รักษาตามหลักการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษ พร้อมทั้งสนับสนุนอาการและติดตามอาการอย่างเหมาะสม

  • วิธีการปฐมพยาบาลผู้ที่เคยสัมผัสกับ “พิษ” เบื้องต้น

.
ที่มาข้อมูล