in

อันตรายจากการกิน “ปูดิบ” เสี่ยงพยาธิ-อาหารเป็นพิษ-อุจจาระร่วง

อันตรายจากการกิน “ปูดิบ” เสี่ยงพยาธิ-อาหารเป็นพิษ-อุจจาระร่วง

อันตรายจากการกิน

กรมอนามัย เตือน ควรหลีกเลี่ยงปูดิบ เสี่ยงปรสิต อาหารเป็นพิษ ท้องร่วง ปรุงสุกสะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น

นพ.สุวรรณชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การกินปูดิบกินอาหารดิบๆ ไม่ร้อน หรือใช้ไฟแรงช่วงสั้นๆ เช่น ยำปูม้าสด ส้มตำประเภทต่างๆ ลาบหมู ก้อยเหนือ ตลอดจนอาหารรสจัดต่างๆ ที่มักจะผัดเนื้อเฉพาะเมื่อสุกแล้วจึงใส่เครื่องปรุงและเน้นรสที่เผ็ดมากหรือเปรี้ยวมาก ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคที่เป็นอันตรายในอาหารที่ใช้เป็นวัตถุดิบ

อันตรายจากการกินปูดิบ

การรับประทานปูดิบหรือกึ่งสุกหรือกึ่งสุกที่ไม่ผ่านความร้อนหรือใช้ความร้อนเป็นเวลาสั้นๆ เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในปอด เพราะเมื่อรับประทานปูดิบ เข้าไปแล้วมีโอกาสได้กินไข่ หรือตัวอ่อนของปรสิตซึ่งน้ำย่อยไม่สามารถฆ่าได้ แม้ว่าปรสิตจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ในมนุษย์ได้ แต่มันสามารถเจาะเข้าไปในปอด ฟักไข่ และมีชีวิตอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือน ส่งผลให้ไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือด และในบางกรณีอาจถึงแก่ชีวิต ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการบริโภคอาหารเป็นอย่างมาก หากต้องการทำอาหารโดยใช้ปูเป็นส่วนประกอบหลัก ปูควรต้มด้วยไฟแรงก่อนรับประทาน

กินปูอย่างไรให้ปลอดภัย ลดความเสี่ยงโรค

ทำอาหารเองได้ไม่ว่าเมนูไหน ควรทำตามวิธีต่อไปนี้ เพื่อลดความเสี่ยง

  1. ก่อนวัตถุดิบจะสุกต้องล้างให้สะอาด เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ปรสิต สารเคมีตกค้าง
  2. จะต้องปรุง โดยใช้ความร้อนปรุงอาหารให้สุกทั่วถึงโดยเฉพาะเนื้อที่ต้องปรุงถึงด้านใน
  3. ควรแยกอาหารปรุงสุก และที่ยังไม่สุกงอม
  4. กินอาหารร้อน ๆ ใช้ช้อนส่วนตัวล้างมือเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำ เช่น อาหารเป็นพิษ ท้องเสีย เป็นต้น
  5. หากซื้ออาหารจากร้านค้าและร้านอาหาร ควรสังเกตป้าย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” หรือ Clean Food Good Taste ที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจในความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารและร้านค้าแก่ผู้บริโภค

.
ที่มาข้อมูล