in

ออกกำลังกาย ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ออกกำลังกาย ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ก่อนทำสิ่งใด เราทุกคนควรทำวิจัยในเรื่องนั้นๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการคิด การตัดสินใจ หรือเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ

การออกกำลังกายก็เช่นกัน แม้จะดูเรียบง่าย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจู่ๆ คุณจะเห็นคนอื่นวิ่ง ว่ายน้ำ หรือเต้นแอโรบิก ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนาน ฯลฯ วันดีๆ ราตรีสวัสดิ์ มีกิจกรรมสนุกๆ ให้ทำ ลุกขึ้นแล้วทำตาม ไม่ได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกโดยเฉพาะ นี่เป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างหนัก เพราะมันจะต้องทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและแรงขึ้นและต่อเนื่องยาวนาน

ดังนั้นผู้ที่สนใจจะเริ่มทำแบบฝึกหัดนี้ จึงต้องมีการเตรียมตัวอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนหรือผู้ที่เคยออกกำลังกายแต่หยุดไปนานแล้วจะต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่ เริ่มด้วยความระมัดระวัง มิฉะนั้นมีโอกาสบาดเจ็บได้ง่ายมาก อย่างน้อยก็มีอาการปวด เคล็ดขัดยอก หรือกล้ามเนื้ออักเสบ เป็นต้น ซึ่งพบได้บ่อยมาก

การออกกำลังกายให้ได้ประโยชน์สูงสุด ควรดำเนินการตามหลักการดังต่อไปนี้
1. ต้องใช้วิธีการแบบค่อยเป็นค่อยไป คือ เริ่มด้วยการออกกำลังกายเบาๆ สักพักแล้วค่อยเปลี่ยนไปออกกำลังกายที่เข้มข้นขึ้น เช่น การเดินเร็วในตอนแรก เมื่อร่างกายชินหรือเป็นอยู่แล้ว จึงค่อยขยับไปวิ่งจ๊อกกิ้ง เป็นต้น
2. ต้องยอมให้ทุกส่วนของร่างกายมีการเคลื่อนไหว ไม่ใช่การออกกำลังกายแต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นร่างกายจะไม่แข็งแรงอย่างแท้จริง (อ่านหมอชาวบ้าน ฉบับ 265 พ.ค.)
3. การออกกำลังกายต้องทำอย่างสม่ำเสมอ สม่ำเสมอ ทุกวัน ทุก 2 วัน หรือ 3 วัน แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน แต่ควรออกกำลังกายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และถ้าไม่มีความจำเป็นหรือขัดข้องใดๆ ก็ตาม ทางที่ดีควรออกกำลังกายในเวลาเดียวกันทุกครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นเช้าหรือเย็นก็ได้
4.ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคข้อต่างๆ หรือความผิดปกติของหลอดเลือด เป็นต้น ก่อนออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อดูว่าคุณสามารถออกกำลังกายได้หรือไม่ หรือต้องออกกำลังกายแบบไหน?

อย่าลืมว่าถ้าเราประเมินสภาพร่างกายของตัวเองต่ำเกินไป จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพมากขึ้น และอันที่จริง เหตุการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นเพียงพอแก่ผู้ไม่รู้

.
ที่มาข้อมูล