in

อยากผอมจะทำอย่างไรดี


พรรณภา/นนทบุรี : ผู้ถาม

ฉันอายุ 30 ปี (ยังโสด) น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 155 ซม. ฉันรู้สึกตัวเอง”อ้วน “ มากจนฉันรู้สึกไม่สบายใจเลย แต่ไม่อยากลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารหรือกินยาลดน้ำหนัก แถมไม่ชอบออกกำลังกายด้วย พอจะมีคำแนะนำวิธีลดน้ำหนักด้วยวิธีของ “โภชนาการ” บางอย่างเพราะฉันรู้สึกว่าอดตาย“กับ”ออกกำลังกาย“มันทำลายสุขภาพจิตของฉันอย่างมาก

รศ. ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีนุชชาติ : จำเลย

น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 155 ซม. ค่าดัชนีมวลกายคำนวณเท่ากับ 27.1 คุณเป็นโรคอ้วนระดับ 2 อยู่แล้ว นั่นคือน้ำหนักเกิน มีสองวิธีทางโภชนาการสำหรับการลดน้ำหนัก:
ควบคุมปริมาณอาหารและการจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ ให้ร่างกายเคลื่อนไหวอยู่เสมอ รวมถึงการออกกำลังกายแต่ไม่จำเป็นต้องหักโหมจนเกินไป
การควบคุมโภชนาการคือการรับประทานอาหารที่พอเหมาะ ตัวเลขของคุณควรกินไม่เกิน 2 ทัพพีต่อมื้อ หรืออย่างน้อย 3 ทัพพีในมื้ออาหารบางมื้อ เช่น อาหารกลางวัน แต่อย่ากินมากเกินไปในมื้อเย็น พยายามกินผักและผลไม้ให้มาก ผลไม้สามารถรับประทานได้มากเท่าที่ต้องการ ยกเว้นผลไม้ที่หวานมาก

.ขอบคุณข้อมูลจาก doctor.or.th