in

“อนุทิน” ลั่นความรุนแรงใน รพ. เป็นเรื่องไม่สมควร กำชับผอ.รพ.ทั่วปท.ดูแล


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงกรณีเหตุทำร้ายร่างกายผู้ป่วยในรพ.ลำปาง ซึ่งสุดท้ายพบว่าเป็นทำร้ายผิดตัว รวมถึงกรณีมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอมีบุคคลนอกเข้ามาใช้ความรุนแรงกับผู้ป่วยในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง ใน จ.ชลบุรี ว่า เรื่องที่ชลบุรีไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แต่กรณีการใช้ความรุนแรงในรพ.เป็นเรื่องไม่ควรทำอยู่แล้ว อย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับรพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตนคงต้องกำชับไปยังผู้อำนวยการรพ.ทั่วประเทศต้องให้การดูแล สกรีนคนเข้ามาเยี่ยมผู้ป่วยในรพ.ด้วย

“กรณีที่เข้าไปทุบผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินนั้นแสดงว่าระบบรักษาความปลอดภัยหย่อนยาน แม้ผู้ที่กระทำความรุนแรงใน รพ.จะมามอบกระเช้าขอโทษแล้ว แต่จบไม่ได้ ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดอยู่แล้ว เพราะการใช้ความรุนแรงในรพ.เป็นเรื่องไม่สมควร” นายอนุทินกล่าวขอบคุณบทความจาก : hfocus.org