in

‘อนุทิน’ ย้ำกัญชาการแพทย์เพื่อประโยชน์ ปชช. ส่วนเรื่องโทษควบคุมกำกับได้ เยาวชนเข้าไม่ถึง


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มั่นใจการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์มีประโยชน์ต่อประชาชน ส่วนเรื่องโทษสามารถควบคุมกำกับการนำไปใช้ได้ เช่น บุหรี่ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ไม่ต้องการให้เด็กเยาวชนเข้าถึงและนำมาใช้โดยปราศจากการควบคุม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ จ.เลย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการรับฟังการนำเสนอการเตรียมนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ ว่า ผมเชื่อมั่นว่าการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์มีประโยชน์ ซึ่งเรื่องโทษนั้นเราสามารถควบคุมกำกับการใช้ได้ เช่น บุหรี่ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เราไม่ต้องการให้เด็กเยาวชนเข้าถึงและนำมาใช้โดยปราศจากการควบคุม ทั้งนี้ การพยายามผลักดันเรื่องนี้ มาจากข้อเรียกร้องของประชาชนจำนวนมากที่อยากให้นำมาใช้ทางแพทย์ ไม่ได้มุ่งเป้าเพื่อสันทนาการหรือการเปิดให้ใช้อย่างเสรี แต่เพื่อให้เกิดผลในการรักษาโรคบางโรคหรือทุเลาอาการของโรคบางโรค ตามข้อมูลที่สถาบันต่างๆได้วิจัย และหากเป็นไปได้ จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับบริการในโรงพยาบาล มีงบประมาณเหลือนำมาใช้พัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านอื่นๆเพื่อประชาชนต่อไป

สำหรับการเตรียมการพร้อมของหน่วยบริการเพื่อนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ของจังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์ 2 เรื่องคือ การใช้ประโยชน์และการควบคุมกำกับการใช้ โดยจังหวัดเลย มีผู้แจ้งครอบครองกัญชา 236 ราย ใช้ในโรคมะเร็ง นอนไม่หลับ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ลมชัก ต่อมลูกหมากโต เป็นต้น ซึ่งทางจังหวัดได้นำร่องจัดบริการ 2 แห่ง ที่โรงพยาบาลเลย และโรงพยาบาลปากชม เตรียมพร้อมอบรมบุคลากร 37 คน จากโรงพยาบาล 18 แห่ง เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดทางกฎหมายทุกประการขอบคุณบทความจาก : hfocus.org