in

‘หมอสุขุม’ ออกคำสั่งย้ายสลับ 4 ผอ.รพ.ศูนย์แล้ว


หมอสุขุมออกคำสั่งย้ายสลับ 4 ผอ.รพศ.แล้ว นพ.เกรียงศักดิ์ ไปอยู่ รพ.พระปกเกล้า นพ.ชาญชัย กลับที่เดิม รพ.ขอนแก่น พร้อมย้ายสลับ นพ.ชุมนุม กลับ รพ.เลย ส่วน นพ.ธีรพงศ์ไปเป็น ผอ.รพ.บึงกาฬ

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุช

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุช ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขย้ายข้าราชการจำนวน 4 ราย หลังจากที่วานนี้ (8 ตุลาคม 2561) ได้ให้สัมภาษณ์กรณีการแก้ไขปัญหาการย้ายข้าราชการว่าจะมีการย้ายกลับใน 3 จังหวัดคือ เลย กาฬสินธุ์ และขอนแก่น ดังนี้

1.นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล เดิมเป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น และถูกถูกย้ายไปเป็น ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ล่าสุดคำสั่งลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ย้ายกลับไปเป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น ตามเดิม

2.นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ซึ่งเดิมเป็น ผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และถูกย้ายไปเป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น จากคำสั่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ล่าสุดคำสั่งวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ย้ายไปเป็น ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี แทน นพ.ชาญชัย

3.นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ซึ่งเดิมเป็น ผอ.รพ.เลย และถูกย้ายไปเป็น ผอ.รพ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ย้ายกลับไปเป็น ผอ.รพ.เลยตามเดิม ซึ่งจะมีผลทำให้ตำแหน่ง ผอ.รพ.บึงกาฬ ว่างลง

4.นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ที่เคยถูกย้ายไปเป็น ผอ.รพ.เลย ก็ถูกย้ายไปเป็น ผอ.รพ.บึงกาฬ แทน นพ.ชุมนุม

ทั้งนี้มีรายงานว่า ในส่วนของ นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ที่มีคำสั่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ย้ายให้ไปรักษาการ ผอ.รพ.เลยนั้น วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นี้ ได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งนี้ ทำให้ นพ.บรรพจน์ ยังคงอยู่ที่ รพ.กาฬสินธุ์ แต่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งรักษาการ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ เนื่องจาก พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผอ.รพ.ชัยภูมิ ได้ย้ายมารับตำแหน่งที่ รพ.กาฬสินธุ์แล้ว ซึ่งทำให้ นพ.บรรพจน์ ที่เหลืออายุราชการ 2 ปี ยืนยันลาออกขอบคุณบทความจาก : hfocus.org