in

สุรากับการพัฒนา

สุรากับการพัฒนา

แม้พระสงฆ์จะทรงถือศีล “สุราเมรัย มัจฉาปะมะ…” วันละหลายหมื่นเที่ยว แต่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในไทยกลับพุ่งสูงขึ้นกว่าประเทศอื่นมาก
แม้แต่ฝรั่งเศสยังพูดถึงการลงโทษการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ต่อสุขภาพ ครอบครัว ชุมชน สังคม อุบัติเหตุจราจร
อย่างไรก็ตามการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ลดลง

มูลนิธิสร้างเสริมสุขภาพไทยหรือสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพที่มีภารกิจหลักในการลดการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์
ยังไม่เห็นแสงสว่างในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ดังนั้นก่อนอื่นควรยอมรับว่าการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องยากมาก ไม่มีทางที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างยั่งยืน คงไม่คิดเอาง่ายๆ
ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะสำเร็จ

กลับกลายเป็นคำถามว่าทำไมคนถึงดื่มเหล้า? ดื่มแล้วดีอย่างไร? ทำไมมันดื่ม? ทำไมยุโรปดื่มไวน์กันทั่วทวีป? ยุโรปสามารถไม่มีไวน์ได้หรือไม่?

ในเชิงกลยุทธ์ อาจจำเป็นต้องแยกผู้ดื่มเบา ๆ ออกจากผู้ดื่มหนัก หรือดื่มเหล้าเพราะต่างกันโดยสิ้นเชิง

ในขณะที่ไลฟ์สไตล์ทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเครียดไปทั่วโลก ถ้าคุณไม่ลดความเครียด คุณก็จะไม่สามารถลดการดื่มได้ การลดความเครียดเป็นวาระของมนุษยชาติ
มนุษย์ต้องการวิถีชีวิตใหม่ การทรงตัวมีความสำคัญสูงสุดทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ทำให้สติเป็นวิถีชีวิต
เป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาทั้งหมด

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ลดหย่อน แลก แจก รับคนดื่มเยอะๆ ผิดศีลธรรมไม่ใช่อาชีพ
การส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพที่สมบูรณ์เป็นรากฐานของความสุขและความเจริญรุ่งเรือง สัมมาอาชีวะเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ไม่รุกล้ำสิ่งแวดล้อมและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้ ถ้าทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล มีอาชีวะเต็มพื้นที่ ภัยร้ายจะหมดไป หรือจะเหลือน้อย?
การพัฒนาจะถือเป็นที่สิ้นสุด แต่ไม่สามารถหารายได้ได้ นั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเงินนิยม จะนำไปสู่ความเสื่อมทรามทางศีลธรรม เป็นตัวร้าย
การพัฒนาสัมมาต้องอาศัยการฝึกอาชีวะอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีประเด็นนโยบายให้ทำมากมาย

.
ที่มาข้อมูล