in

สุขภาพในช่องปาก‏‏

สุขภาพในช่องปาก‏‏

คำถาม:

ในบริเวณรอบ ๆ ปากและลำคอมีก้อนสีเหลืองติดอยู่ บางครั้งก็ออกมาคู่กันและถือว่าเยอะมาก กลิ่นเหม็นมาก และทำให้มีกลิ่นปากตลอดเวลา แปรงฟันทุก 2 ชั่วโมงก็ไม่หาย ฉันไม่รู้ว่าจะรักษามันอย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ วิธีการป้องกันการกลับเป็นซ้ำ? และวิธีแก้ไข

เพศ:

หญิง

อายุ:

อายุ 32 ปี

อาการ:

เจ็บคอตลอดเวลา มีกลิ่นปาก มีก้อนสีเหลืองในลำคอ

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

ไดคล็อกซาซิลลินแคปซูล

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

นพ. ศุภนันท์ สุวรรณธรรม

คำตอบ:

นานแค่ไหนที่คุณรู้สึกเหมือนคุณมีก้อนนี้? คงจะดีถ้าพบว่าก้อนอยู่ในตำแหน่งที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่แน่ใจว่าก้อนที่สงสัยว่าเป็นทอนซิลหรือเปล่า ก้อนนี้จะอยู่ที่ด้านข้างของลำคอใกล้กับโคนลิ้น หากมีการติดเชื้ออาจทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้ รวมทั้งมีไข้ มักพบทั้งสองข้างด้านซ้ายและด้านขวาของคอ ดังนั้น แพทย์จึงคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือไปตรวจและตรวจดูว่ามีเนื้องอกหรืออวัยวะปกติของร่างกายผิดปกติหรือไม่

ที่มาข้อมูล