in

สาเหตุ เอดส์ สาเหตุของอาการเอชไอวีHIV(เอดส์)


สาเหตุ เอดส์

สาเหตุของอาการเอชไอวีHIV(เอดส์)
สาเหตุ เอดส์

ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) เป็นโรคที่เกียวกับระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ผู้ที่ป่วยจะมีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ติดเชื้อได้ทางการมีเพศสัมพันธ์ ทางเลือด เช่น การถ่ายเลือด การใช้เข็มฉีดยาที่ปนเปื้อน การสัก การเจาะหู ร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อหรือการติดต่อจากมารดาที่ติดเชื้อสู่ทารก ตั้งแต่ระยะอยู่ในครรภ์ ระยะคลอด และระยะเลี้ยงดูหลังคลอด
ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ HIV ประมาณ 40 ล้านคน เด็กประมาณ 3 ล้านคน ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ HIV เป็นผู้ใหญ่ประมาณ 500,000 ล้านคน เป็นเด็ก 200,000 คน และมีจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV ต่อประชากรสูงที่สุดในเอเซีย คือประมาณ 1 ใน 100 คน ผู้ที่ติดเชื้อใหม่ทุกปี ประมาณ 10,000 บาท (เฉพาะคนที่มาตรวจ) และพบผู้ติดเชื้อใหม่อายุน้อยลงทุกปี

ปัจจุบัน HIV เกิดจากการแพร่เชื้อจากคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อไปสู่ผู้อื่น รัฐบาลให้สิทธิ์ตรวจ HIV ฟรี ปีละ 2 ครั้ง แต่คนไทยตรวจเชื้อแค่ 10 % ส่วนใหญ่คนยังไม่ตรวจเพราะกลัว เข้าใจว่าเป็นเอดส์แล้วต้องตาย แต่ปัจจุบันถ้ารับประทานยาต้านไวรัสก็สามารถมีอายุยืนยาวได้เหมือนคนปกติ
HIV เป็นโรคที่ไม่ติดต่อทางน้ำลาย การสัมผัสหรือการอยู่ร่วมกัน แต่จะติดต่อจากการมีเพศสมัพันธ์โดยที่ไม่ป้องกัน (ไม่ใส่ถุงยางอนามัย) หรือการใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน ดังนั้น ทุกคนที่มีเพศสมัพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันควรตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับการตรวจสุขภาพประจำปี การรู้เร็ว โดยการตรวจเชื้อภายใน 2-3 สัปดาห์ หลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน และการรักษาเร็วจะมีประโยชน์ต่อตัวเองและช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

เมื่อเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกาย จะไปฝังตัวในเม็ดเลือดขาวชนิด CD4+ (Th-Cell) เพื่อแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ และทำลาย CD4+(Th-Cell) จนมีจำนวนลดลงต่ำกว่า 350 เซลล์/ลบ.มม. (ใสคนปกติ CD4+ 600-1,000 เซลล์ต่อเลือด 1 ลบ.มม. ) ถือว่าเป็นระดับที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำมาก และผู้ติดเชื้อนี้ยังมีค่า Th1, Th2, Th17 และ Treg ในปริมาณที่ต่ำเช่นกัน (โดยมี TH17 ต่ำที่สุด) ส่งผลให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อวัณโรคและเป็นมะเร็งได้ง่ายกว่าคนปกติ ปัจจุบันแนวทางการรักษาคือการหยุดยั้งการแบ่งตัวของ เชื้อไวรัส HIV โดยการใช้ยาต้านไวรัส ซึ่งอาจจะมีผลข้างเคียงจากยากลุ่มนี้ เช่น เวียนศรีษะ อ่อนเพลีย ท้องเสีย ฝั้นร้ายใน 1-2 สับดาห์แรก เป็นต้น หรือ อาจจะไม่มีผลข้างเคียงจากยากลุ่มนี้ก็ได้ แต่ทว่าเมื่อใช้ยาต้านไวรัสไปสักระยะหนึ่งอาจก่อให้เกิดการดื้อยาขึ้นมาไสด้ เนืองจากในกระบวนการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส HIV มีโอกาสที่เชื้อตัวใหม่มีลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปจากเชื้อตัวเดิม ยาต้านไวรัสเดิมที่เคยใช้อยู่จึงไม่มีผล มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นยาต้านไวรัสชนิดใหม่ ไปเรื่อย ๆ

อาการของผู้ที่ติดเชื้อ HIV

อาการมีหลากหลายขึ้นอยู่กับระยะของโรค เช่น มีไข้ ปวดศรีษะ มีผื่น อ่อนเพลีย ท้องร่วง น้ำหนักตัวลด ไอและ หายใจลำบาก มีเหงือออกทั้งคืน ปวดศรีษะ ติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อย
#เอดส์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.098-6566-958
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ “ศูนย์ภูมิสมดุล”
คลิกลิงก์เพื่อรับข้อมูลงานวิจัยภูมิสมดุล เพิ่มเติม

source

สาเหตุ เอดส์