in

สายตาเอียง อาการ สาเหตุ และการรักษาสายตาเอียง 5 วิธี !!

สายตาเอียง อาการ สาเหตุ และการรักษาสายตาเอียง 5 วิธี !!

สายตาเอียงที่เกิดจาก

สายตาเอียง

สายตาเอียง (สายตาเอียง) เป็นภาวะที่แสงจากวัตถุผ่านตาไม่ใช่จุดเดียวเหมือนคนทั่วไป แต่แสงในแต่ละทิศทาง เช่น ตั้งฉาก แนวนอน และแนวทแยง เป็นจุดแยกกันในแนวเดียวกัน โดยที่เชื่อมกันในแนวตั้งที่จุดหนึ่ง ในแนวนอน จะรวมเข้าด้วยกันในจุดอื่น ในแต่ละเส้น อาจมีจุดแสงตกที่ด้านข้างของเส้นประสาทตา ที่เรตินา หรือด้านหลังเรตินา ทั้งนี้เนื่องมาจากความโค้งของกระจกตาในแต่ละทิศทางไม่เหมือนกัน ดังนั้นการหักเหของแสงจึงแตกต่างกันไป ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการตาพร่ามัว ตาพร่ามัว คุณต้องเหล่ตาหรือเอียงคอเพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้น ในบางกรณีอาจเพ่งตาจนรู้สึกเจ็บ ปวดตา หรือเมื่อยล้า และหากไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากจะมองไม่ชัดแล้ว ยังทำให้ปวดหัวได้ง่ายอีกด้วย

เส้นที่มีกำลังการหักเหของแสงสูงสุดและต่ำสุดมักจะตั้งฉาก ซึ่งก็คือสายตาเอียงสม่ำเสมอพบในผู้ป่วยสายตาเอียงทั่วไป และสามารถแก้ไขได้โดยใช้เลนส์ทรงกระบอก (Cylinder) ซึ่งมีกำลังเดียว (สายตาเอียงปกติมีหลายประเภท เส้นหนึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่อีกเส้นอาจสายตาสั้นหรือสายตายาว หรือสายตาสั้นทั้งสองเส้นหรือทั้งสองเส้นของสายตาแต่ต่างกัน หรืออาจเป็นเส้นสายตาสั้น . อีกบรรทัดหนึ่งคือสายตายาว). นอกจากนี้ยังมีอาการสายตาเอียงอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสายตาเอียงสายตาเอียงผิดปกติ ซึ่งเป็นเส้นที่มีกำลังการหักเหของแสงสูงสุดและต่ำสุดซึ่งไม่ตั้งฉากกัน มักเกิดขึ้นในกรณีที่มีแผลเป็นที่กระจกตา และไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้เลนส์ทรงกระบอก แต่ต้องใช้คอนแทคเลนส์หรือทำเลเซอร์แทน

ส่วนใหญ่มักเกิดภาวะสายตาเอียง สายตาสั้น สายตายาว หรือผู้สูงอายุ เพราะจากสถิติในประเทศไทยพบว่า กว่า 30-50% ของผู้ที่มีปัญหาการมองเห็นมักจะมีอาการสายตาเอียง

สายตาเอียงแตกต่างจากสายตาสั้นหรือสายตายาวตรงที่ คนสายตาสั้นหรือสายตายาวจะมองเห็นภาพ ตัวเลข หรือตัวอักษรได้ชัดเจนหรือพร่ามัวเท่ากัน แต่ในคนที่สายตาเอียงจะมองเห็นภาพ ตัวเลขหรือตัวอักษรบางตัวชัดเจน บางตัวไม่ชัดเจน เป็นต้น ตัวเลข 1 มองเห็นได้ชัดเจน แม้ว่าตัวเลขนี้จะน้อยมากก็ตาม แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกความแตกต่างระหว่างตัวเลข 2, 4, 7, 8 แม้ว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าก็ตาม

การเปรียบเทียบระหว่างสายตาปกติ สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง

สายตาปกติ

สายตาสั้น

สายตายาว

สายตาเอียง

สาเหตุของสายตาเอียง

โดยส่วนใหญ่ สายตาเอียงเกิดจากความผิดปกติแต่กำเนิดของกระจกตา และจะไม่เพิ่มขึ้นตามอายุ (อาจเป็นกรรมพันธุ์หรือไม่ใช่กรรมพันธุ์ก็ได้) อาจเกิดจากรอยแผลเป็นที่กระจกตา ส่งผลให้ความเรียบเนียนของกระจกตาเปลี่ยนแปลงไปและทำให้การหักเหของแสงในแต่ละทิศทางแตกต่างกัน

สายตาเอียงเป็นโรคตาที่เกิดจากความโค้งของกระจกตาไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นความผิดปกติทางร่างกาย แม้ว่าการอ่านหนังสือ การดูโทรทัศน์ในที่มืดมักจะทำให้ตาล้าเนื่องจากการเพ่งสมาธิเป็นเวลานาน แต่ก็ไม่ใช่สาเหตุหลักของสายตาเอียงแต่อย่างใด

สายตาเอียง

 • ผู้ป่วยสายตาเอียงรุนแรง มักมาพบแพทย์ตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัด อาจเป็นภาวะสายตาสั้นหรือสายตายาว บังคับให้ผู้ป่วยหลับตาหรือเอียงศีรษะเพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้น แต่คนไข้ไม่ค่อยมีอาการปวดหัวหรือปวดตา เพราะการโฟกัสไม่สามารถปรับปรุงการมองเห็นได้ ผู้ป่วยจึงมักไม่โฟกัส และปล่อยให้ตาพร่าเลือน ในบางกรณีอาจมีแนวโน้มที่จะหันไปทางใดด้านหนึ่งเพื่อหันไปทางที่เอียงน้อยลงหรือเอียงน้อยลง เพื่อช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น (ผู้ป่วยสายตาเอียงมักจะเหล่มองหนังสือหรือมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระยะใกล้เพื่อให้ภาพที่เกิดบนเรตินาใหญ่ขึ้นและมองเห็นได้ชัดเจน ต่างจากคนสายตาสั้นที่มองเห็นชัดในระยะใกล้โดยไม่ต้องหรี่ตา หรือหรี่ตาเพราะระยะวัตถุใกล้โฟกัสอยู่ที่เรตินา)
 • ในเด็กที่มีอาการสายตาเอียงรุนแรง คุณอาจพบแพทย์ที่มีท่าทางผิดปกติ เช่น เอียงศีรษะและคอเพื่อช่วยให้อาการดีขึ้น (สายตาเอียงในเด็กอาจส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ เพราะเด็กจะแยกแยะตัวอักษรหรือตัวเลขได้ไม่ดีนัก)
 • คนไข้สายตาเอียงน้อย สายตายังปกติดี แต่อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดตา ปวดตา หรือตาล้า หากต้องจดจ่อกับอะไรเป็นเวลานานๆ เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ พิมพ์ดีด ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น หรืออาจมีอาการเจ็บตา หน้าผากจากการโฟกัสมากกว่าปกติ หรืออาจมาพร้อมอาการตาพร่ามัวในบางครั้ง แต่เวลาหลับตาหรือขยี้ตาก็จะเห็นชัดขึ้นอีก แต่ในบางคนก็อาจไม่รู้ถึงภาพที่เห็นไม่ชัดของตัวเอง เนื่องจากผู้ป่วยเลือกโฟกัสไปมาระหว่างเส้นทั้งสองจึงมีแนวโน้มว่าตาจะล้า
 • ผู้ป่วยที่มีสายตาเอียงเล็กน้อยจะไม่แสดงอาการใดๆ หากคุณไม่ได้ทำงานที่ต้องสายตาหรือเพ่งสายตาเป็นเวลานาน
 • ผู้ป่วยมักจะรู้สึกวิงเวียนได้ง่ายกว่าคนปกติเมื่ออ่านหนังสือ ใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือดูโทรทัศน์ที่ดูเหมือน 3 มิติ เนื่องจากผู้ที่มีสายตาเอียงจะไม่สามารถจับภาพที่เบลอได้ รวมถึงภาพที่เคลื่อนไหวเร็วมาก

สายตาเอียงคือ

สายตาเอียง

การทดสอบสายตาเอียง

วิธีที่ 1 จัดเรียงวงกลมทั้งสี่ในบรรทัดเดียวกัน แล้วดูเส้นตรงสีดำในแต่ละวงกลม (ทดสอบตาทีละข้างก่อนแล้วค่อยทดสอบตาทั้งสองข้างพร้อมกัน (ใส่แว่นหรือไม่ใส่ก็ได้) และตรวจดูว่าเส้นสีดำในวงกลมทั้งหมดมองเห็นได้ชัดเจนหรือไม่ ถ้าพบว่าเส้นเหล่านี้เบลอในหนึ่งหรือ เส้นทางเพิ่มเติม แสดงว่าท่านอาจมีอาการสายตาเอียง ในกรณีนี้ แนะนำให้ไปพบแพทย์จักษุแพทย์ หรือหากมองไม่เห็นเส้นเหล่านี้แม้สวมแว่นตา ก็ควรนำแว่นสายตาไปสาธารณรัฐเช็กด้วย

การทดสอบสายตาเอียง

วิธีที่ 2 คล้ายกับวิธีแรก ซึ่งผู้ที่มีสายตาเอียงจะมองไม่เห็นภาพในแต่ละแกนอย่างชัดเจน เช่น แกนตั้งจะชัดกว่าแกนนอน แกนนอนมีความชัดเจนมากกว่าแนวตั้ง แกนทแยงจะชัดกว่าแกนอื่น ฯลฯ (ถ้าสายตาดี เส้นทุกเส้นจะชัดเท่ากัน)

สายตาเอียง

การทดสอบสายตาเอียง

วิธีที่ 3 นี่คือการทดสอบที่มีสามคำถาม หากคำตอบของคุณคือ “ใช่” ในคำถามอย่างน้อย 1 ใน 3 ข้อ คุณอาจมีอาการสายตาเอียง ซึ่งรวมถึง:

 1. คุณเหล่หรือเอียงคอเป็นประจำเพื่อให้ดูดีขึ้นหรือไม่?
 2. คุณมักจะเวียนหัวเมื่อใช้สายตาเป็นเวลานานและไม่สามารถจับภาพที่พร่ามัวได้ รวมถึงภาพที่เคลื่อนไหวรวดเร็วชัดเจนใช่ไหม?
 3. มีอาการเห็นตัวเลขหรือตัวอักษรชัดเจนบางตัวไม่ชัดเจนใช่ไหมคะ?

วิธีรักษาอาการสายตาเอียง

 • หากสงสัยว่าสายตาเอียงหรือเมื่อมีสิ่งผิดปกติทางสายตา เช่น ตาพร่ามัว ตาพร่ามัว หรือแม้แต่ปวดหัวเรื้อรัง ควรไปพบแพทย์จักษุแพทย์เพื่อวินิจฉัยอย่างอื่นและตรวจตาที่โรงพยาบาลก่อนเสมอ ผู้ป่วยไม่ควรไปใส่แว่นโดยไม่ได้พบจักษุแพทย์ (หมายเหตุ การเขียนหนังสือเอียงหรือดูโทรทัศน์มักเอียงคอ อาจไม่ได้เกิดจากสายตาเอียงเสมอไป แต่อาจเกิดจากนิสัยส่วนตัว สายตาสั้นและตาเหล่ ดังนั้นจึงเป็นได้ แนะนำให้ไปโรงพยาบาลตรวจตาเพิ่มเติมเพื่อความชัวร์)

 • กรณีสายตาเอียงไม่มาก ก็ไม่ต้องแก้ไข แต่ถ้าสายตาเอียงรุนแรงจนตาพร่ามัว ให้รักษาด้วยการสวมแว่นสายตาเลนส์ทรงกระบอกที่มีกำลังแรงทั้งสองทิศทาง เพื่อแก้ไขความโค้งที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ผู้ที่มีอาการสายตาเอียงไม่ควรใช้เลนส์แว่นตาคุณภาพต่ำ เพราะจะทำให้ใส่ไม่สบายโดยเฉพาะเมื่อเหลือบมองจากด้านข้าง ก่อนซื้อควรสอบถามเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพให้ชัดเจนเสมอ สำหรับผู้ที่มีอาการสายตาเอียงมากกว่า -2.00D ควรพิจารณาเลือกเลนส์แว่นตาคุณภาพสูง
  • เลนส์ทรงกระบอกสามารถบิดเบือนภาพที่คุณเห็น ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ปฏิเสธที่จะสวมแว่นตา ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้าง
 • หากพบว่าสายตาเอียงรุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขด้วยแว่นสายตาได้ ใส่แว่นแล้วรู้สึกเวียนหัวหรือเวียนหัว เห็นภาพออกมาบิดเบี้ยวหรือบิดเบี้ยว เพื่อแก้ไขด้วยการใช้คอนแทคเลนส์ (คอนแทคเลนส์) หรืออาจใช้มีดผ่าตัดก็ได้ เช่นเดียวกับการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ (Excimer laser) ซึ่งโดยทั่วไปควรทำเมื่ออายุ 20 ปีขึ้นไป สายตาเอียง โดยเฉพาะคอนแทคเลนส์รายวันสำหรับผู้ที่มีอาการสายตาเอียงนอกจากจะช่วยแก้ไขสายตาแล้ว ยังให้ความรู้สึกชุ่มชื้น สบาย สบาย และถูกสุขอนามัย คนไข้จึงไม่ต้องกังวลกับปัญหาสายตา รวมทั้งผลข้างเคียงต่างๆ ทั้งอาการวิงเวียนศีรษะและปวดศีรษะ)
 • ในบางกรณี สายตาเอียงอาจรักษาได้ด้วยเลสิค
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิง
 1. ตำราตรวจสุขภาพทั่วไป 2. “สายตาเอียง” (หมอสุรเกียรติ์ หน้า 947.
 2. หาหมอ. คอม”สายตาเอียง” [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก: haamor.com. [15 เม.ย. 2016].
 3. มูลนิธิหมอชาวบ้าน. “สายตาเอียง” (ดร.สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต). [ออนไลน์]. สามารถเข้าถึงได้จาก : www.doctor.or.th [15 เม.ย. 2016].

ภาพประกอบ : clinicaoftalmolaser.com, www.rutherfordeyecare.com, www.geocities.ws, www.huntingtoneyecare.com

เรียบเรียงโดย เว็บไซต์ Maid Thai (เมดไทย)


ที่มาข้อมูล