in

สายตาเอียง‏‏

สายตาเอียง‏‏

คำถาม:

ถ้าเรามีสายตาเอียงมากใส่แว่นจะมีโอกาสหายไหม?

เพศ:

หญิง

อายุ:

16 ปี

อาการ:

มองภาพไม่ชัดในระยะไกล มองบางสิ่งเป็นเวลานาน บางครั้งเห็นภาพซ้อน โดยเฉพาะข้อความ

ประวัติการเจ็บป่วย:

ตอนเด็กๆเคยใส่แว่นแล้วเลิกใส่เลยจนขึ้นป.3 ฉันเริ่มใส่มันอีกครั้งแต่เมื่อก่อนมันเป็นเพียงสายตาสั้นเท่านั้น แต่ปัจจุบันสายตาเอียงเยอะและสายตาสั้นก็ไม่มี

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

รศ. ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย วงษ์กิตติรักษ์

คำตอบ:

การสวมแว่นทำให้การมองเห็นชัดเจนในขณะนั้น ไม่ส่งผลให้สายตาเอียงเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ที่มาข้อมูล