in

สสจ.เพชรบุรี ประสานครอบครัว ‘น้องนิว’ ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 กม.บัตรทอง


บันทึกการให้การช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเด็กชายธีรัช เกตุทอง เสียชีวิตจากการเข้ารับการรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้เผยแพร่บันทึกการให้การช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเด็กชายธีรัช เกตุทอง (น้องนิว) เสียชีวิตจากการเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยระบุว่า จากกรณีเด็กชายธีรัช เกตุทอง อายุ 15 ปี ซึ่งเสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดในทรวงอกแตก ภายหลังเข้ารับการรักษาที่ รพ.พระจอมเกล้า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 16.38 น. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 นั้น

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นพ.ประจักษ์ วัฒนะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นพ.สมบัติ สธนเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พระจอมเกล้า, นพ.ประกาศิต ชมชื่น รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ, หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และคณะฯ ได้เดินทางไปที่วัดชะอำคีรี อ.ชะอำ เพื่อแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและร่วมหารือทำความเข้าใจต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตมีความรู้สึกพอใจ และขอบคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และคณะฯ ที่ได้มาพูดคุยในครั้งนี้ โดยมีประเด็นสำคัญสรุปดังนี้

1.ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับทราบถึงสิทธิที่จะได้รับการเยียวยา ตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยจะนัดหมายให้ครอบครัวยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

2.กรณีข้อมูลที่รายงานว่า ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น ซึ่งเป็นรายงานการซักประวัติเบื้องต้นจากมารดาของผู้ป่วย ในขณะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาะอำนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีได้มอบให้รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ กลับไปประชุมรวบรวมข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และกลับมาอธิบายทำความเข้าใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้ง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีรับที่จะดำเนินการตามข้อเรียกร้องและข้อสังเกตของครอบครัวผู้เสียชีวิตในเรื่องกระบวนการรับส่งตีวผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยจะมีการเรียกประชุมผู้บริหารของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดเพชรบุรีให้จัดทำช่องทางในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับการส่งต่อมาเป็นการเฉพาะ

4.โรงพยาบาลพระจอมเกล้ารับไปดำเนินการปรับปรุงคุณภาพและระบบบริการ โดยใช้บทเรียนจากกรณีของผู้เสียชีวิตเป็นกรณีตัวอย่าง โดยจะแจ้งแผนและผลการปรับปรุงให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

5.คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี ได้แจ้งกำหนดกับครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อขอร่วมบำเพ็ญกุศลศพผู้เสียชีวิตในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับทราบถึงสิทธิที่จะได้รับการเยียวยา ตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยจะนัดหมายให้ครอบครัวยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560ขอบคุณบทความจาก : hfocus.org