in

สรุปเหตุการณ์ร้อน ปมโยกย้าย ผอ.รพ. วัดฝีมือหมอสุขุม


เป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่โตสำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ในปีนี้เนื่องจากมีการคัดค้านเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เป็นสถานการณ์วัดฝีมือ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ ที่ต้องหาทางออกให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย ซึ่ง Hfocus.org ได้สรุปลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้อีกครั้งดังนี้

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

วันที่ 1 ต.ค. 2561 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามคำสั่งโยกย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวม 66 ตำแหน่ง

วันที่ 3 ต.ค. 2561 บุคลากรโรงพยาบาลจังหวัดเลยแต่งชุดดำไว้ทุกข์ เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการคัดค้านคำสั่งโยกย้าย นพ.ชุมนุม วิทยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไปประจำที่โรงพยาบาลจังหวัดบึงกาฬ โดยระบุว่าผู้อำนวยการเพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียงปีเดียวและกำลังพัฒนาระบบของโรงพยาบาลไปได้อย่างดี ขณะที่ นพ.สุขุม ยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนการโยกย้ายปกติซึ่งหมุนเวียนทุก 2-4 ปีอยู่แล้ว โดยพิจารณาโผโยกย้ายจากหลายๆส่วน ทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และชมรมต่างๆ ไม่มีพรรคมีพวก ไม่ได้ซื้อใจใครเป็นพิเศษ

บุคลากรโรงพยาบาลจังหวัดเลยแต่งชุดดำไว้ทุกข์

วันที่ 4 ต.ค. 2561 บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นแต่งกายชุดดำแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งโยกย้าย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ขณะที่ นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ระบุว่าได้ยื่นหนังสือเพื่อขอลาออกจากราชการหลังจากถูกโยกย้ายให้ไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดเลย โดยให้เหตุผลว่าอายุราชการเหลือเพียง 2 ปีเท่านั้น หากต้องเดินทางไกล ขอกลับไปทำงานที่บ้านดีกว่า

บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นแต่งกายชุดดำแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งโยกย้าย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น

ด้าน นพ.สุขุม ให้ความเห็นว่า การออกมาประท้วงถือเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจเป็นความรักความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งในโยกย้ายก็ไม่ได้ลดตำแหน่ง เช่น นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน หรือการย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดเลยไปโรงพยาบาลจังหวัดบึงกาฬก็เป็นการย้ายมาจังหวัดใกล้เคียงกัน

ชมรม นพ.สสจ. ชมรม รพศ.-รพท.ยื่นหนังสือทีมที่ปรึกษาคัดค้านคำสั่งโยกย้าย

วันที่ 5 ต.ค. 2561 นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ นพ.โมลี วนิชสุวรรณ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคัดค้านคำสั่งโยกย้ายในครั้งนี้ โดยชี้ว่าคำสั่งโยกย้ายบางตำแหน่งไม่เหมาะสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางรายถูกย้ายไปโรงพยาบาลขนาดเล็กลง บางรายเพิ่งเริ่มทำงานได้เพียง 1 ปีและกำลังพัฒนาไปได้ด้วยดี แต่ถูกย้ายโดยไม่ทราบสาเหตุ รวมทั้งย้าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอข้ามขั้นไปโรงพยาบาลศูนย์ของเขต ไม่มีการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้าน

ขณะที่ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า การแต่งตั้งโยกย้ายเป็นอำนาจของปลัดกระทรวง ซึ่งนโยบายการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ในช่วง 2 ปีมานี้ ต้องมีการสรรหาโดยมีมีปลัดกระทรวงเป็นประธาน ส่วนคณะกรรมการจะประกอบไปด้วยหลายภาคส่วน แต่ในการแต่งตั้งครั้งนี้ นพ.สุขุม เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งและเดินเรื่องไปเลย จึงอยากให้มีการทบทวน ส่วนขั้นตอนต่อจากนี้ก็เป็นอำนาจของปลัดกระทรวง ตนไม่ลงไปล้วงลูก

ด้าน นพ.สุขุม กล่าวว่า การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ ทำด้วยเจตนาดีเพื่อให้การทำงานรวดเร็ว แต่ยอมรับว่าไม่ได้ทราบขั้นตอนว่าจะต้องนำเรื่องนี้ผ่านคณะกรรมการสรรหา ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ สมัย นพ.โสภณ เมฆธน ต่อเนื่องมาถึงสมัย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ซึ่งหลังจากปรึกษารัฐมนตรีแล้วจะเร่งทำหนังสือชี้แจงทบทวนแก้ไขเรื่องดังกล่าวต่อไป

วันที่ 6 ต.ค. 2561 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์กว่า 100 คน นำดอกไม้และดอกกุหลาบสีแดงมามอบให้กำลังใจแก่ นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อแสดงออกถึงการคัดค้านคำสั่งย้ายและเรียกร้องให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทบทวนคำสั่งดังกล่าว ขณะที่ นพ.ปิยะสกล ย้ำอีกครั้งว่าไม่มีการล้วงลูก ส่วนทบทวนคำสั่งนั้น จากการคุยกับนพ.สุขุม ก็บอกว่าจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

วันที่ 7 ต.ค. 2561 นพ.โมลี วนิชสุวรรณ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) กล่าวว่า ยังไม่มีหนังสือจากปลัดกระทรวงเพื่อระงับคำสั่งแต่งตั้งก่อนหน้านี้ ซึ่งจะส่งผลให้ข้าราชการที่ถูกย้ายต้องเดินทางไปรายงานตัวรับตำแหน่งใหม่ภายในวันที่ 8 ต.ค. ไม่เช่นนั้นขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ไปรับตำแหน่ง ผอ.รพ.ขอนแก่น

ล่าสุดวันนี้ (8 ต.ค. 2561) นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ไปรับตำแหน่ง ผอ.รพ.ขอนแก่น ก่อนที่ในช่วงเย็นจะมีข่าวออกมาว่า นพ.สุขุม จะมีคำสั่งย้ายกลับ 3 ตำแหน่ง คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในส่วนของ นพ.เกรียงศักดิ์ที่ไปรับตำแหน่งแล้ว ยังไม่ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร ขณะที่ นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ยื่นเรื่องลาพักผ่อนเป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อรอความชัดเจนในการทบทวนคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข หากได้รับคำสั่งย้ายจริงก็เตรียมที่จะยื่นใบลาออกอีกครั้ง

จากนี้ต้องจับตาว่า คำสั่งย้ายกลับจะออกเมื่อไหร่ และ 3 ผอ.รพ.ดังกล่าว พร้อมทั้ง ผอ.ที่เดินทางไปรับตำแหน่งแล้ว นพ.สุขม จะหาทางออกจากเรื่องนี้อย่างไร ให้ สธ.กลับมาสงบได้อีกครั้งขอบคุณบทความจาก : hfocus.org