in

“สมองเสื่อม” ไม่เหมือน “อัลไซเมอร์” และสิ่งอื่นๆ ที่คนมักเข้าใจผิด

“สมองเสื่อม” ไม่เหมือน “อัลไซเมอร์” และสิ่งอื่นๆ ที่คนมักเข้าใจผิด

ภาวะสมองเสื่อมด้วยโรคอัลไซเมอร์ มันไม่ใช่โรคเดียวกันเลย ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม รวมทั้งข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมักไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคนี้ คนรอบข้างจึงต้องระวัง โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพราะยิ่งอายุมากขึ้น ยิ่งเสี่ยงต่อโรค

ภาวะสมองเสื่อมคืออะไร?

ผศ.ดร. อรพิชญา ศรีวรรณโณภาส ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า ภาวะสมองเสื่อมเป็นการเสื่อมของสมองถึงขั้นส่งผลกระทบชีวิตประจำวันจนในที่สุดผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มีอยู่สองประการ ประเภทของสาเหตุทั่วไป:

  1. โรคอัลไซเมอร์เกิดจากการเสื่อมของสมองโดยตรง หรือโรคอัลไซเมอร์

เป็นภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากความเสื่อมของสมองโดยตรงซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด อาการของโรคจะค่อยๆ มีอาการมากขึ้น

ภาวะสมองเสื่อม VS อัลไซเมอร์

อาจกล่าวได้ว่าอัลไซเมอร์เป็นการเสื่อมของสมองโดยตรง มันเป็นเพียงหนึ่งในประเภท หรือสาเหตุของโรคสมองเสื่อม

  1. ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากหลอดเลือดผิดปกติในสมอง

เป็นภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากโรคต่างๆ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และพาร์กินสันทำให้เส้นเลือดในสมองแตกหรือแคบลงส่งผลให้ส่วนนั้นของสมองทำงานไม่ปกติ ทำลายการคิด ความจำ และการรับรู้ของสมองด้วย

ภาวะสมองเสื่อม Vs การหลงลืมและเรื่องที่คนมักเข้าใจผิด

การหลงลืมเกิดจากการไม่ตั้งใจของเราที่จะจำ มันเป็นนิสัย ไม่ใช่โรค แต่เป็นคนไข้ที่หลงลืม มักมีอาการเด่นชัด: จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบัน แม้จะเล่าซ้ำๆ หรือซ้ำๆ หลายครั้ง เมื่อเทียบกับความสามารถทางสมองเดิมของผู้สูงอายุคนนั้น

อันตรายจากภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมักไม่ทราบว่าตนเองมีอาการดังกล่าว คนรอบข้างจึงต้องระวัง โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพราะยิ่งอายุมากขึ้น ยิ่งเสี่ยงต่อโรค ดังนั้นหากพบว่าตัวเองหรือคนรอบข้างมีปัญหาด้านความจำควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย เพราะหากตรวจพบโรคและรักษาตั้งแต่เริ่มต้น ก็จะช่วยชะลอความรุนแรงของโรคให้ช้าลงได้

การจัดระเบียบความคิดและความจำ ก็สามารถช่วยยืดอายุของสมองให้ช้าลงได้เช่นกัน

.
ที่มาข้อมูล