in

สบส.เปิดตัว‘อาคาร รพ.เพื่อผู้สูงอายุ’ ต้นแบบให้ รพ.รัฐ-เอกชน ในลักษณะ ‘ซูเปอร์คลินิก’


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำโมเดลอาคาร รพ.เพื่อผู้สูงอายุ เป็นต้นแบบให้ รพ.รัฐและเอกชน ในลักษณะ “ซูเปอร์คลินิก” มีแผนกสำหรับโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ รองรับผู้ป่วยผู้สูงอายุได้ถึง 350 คน/วัน

นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร

นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การจัดทำโครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีแนวคิดการเตรียมความพร้อมให้กับสถานบริการสุขภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความคล่องตัว สามารถอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ โดยตั้งเป้าให้สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนนำไปเป็นตัวแบบ (Model) ในการพัฒนาออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ขานรับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายนิรันดร์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการกองแบบแผน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีแนวคิดในการออกแบบก่อสร้างสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ให้เหมาะกับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โดยอาคารสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุนี้สามารถรองรับผู้ป่วยผู้สูงอายุได้ถึง 350 คน/วัน ประกอบด้วยอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ 4 ชั้น และอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 ชั้น เป็นรูปแบบบริการลักษณะ “ซูเปอร์คลินิก” มีแผนกสำหรับโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เช่น แผนกอายุรกรรม, ศัลยกรรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, หู ตา คอ จมูก, ทันตกรรม, กายภาพบำบัด และกายอุปกรณ์ อาคารมีการออกแบบสำหรับผู้สูงอายุ เช่น มีทางลาดเข้าสู่อาคาร มีโถงทางเดินที่กว้างและมีราวจับ ทั้งนี้ยังเอื้อต่อผู้พิการโดยมีลิฟท์สำหรับผู้พิการ บันไดสำหรับผู้พิการ

นอกจากนี้อาคารสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุเป็นอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับผู้ใช้งานตามเกณฑ์บังคับเบื้องต้นของอาคารเขียวไทย (TREES) คือ จัดแบ่งกลุ่มพื้นที่ใช้สอยอาคารตามกิจกรรมหลักให้เหมาะสม มีพื้นที่สร้างบรรยากาศการพักผ่อนให้กับผู้ใช้บริการ โดยเน้นปรับตกแต่งจัดภูมิทัศน์บรรยากาศและวัสดุของอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ คำนึงถึงทิศทางของแสงธรรมชาติ และการไหลของลมเป็นหลัก โดยออกแบบให้โถงตรงกลางอาคารมีช่องโล่งทะลุทุกๆ ชั้น เพื่อใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ และเพื่อการระบายอากาศ ซึ่งโรงพยาบาลลำปางได้นำร่องนำตัวแบบ (Model) ก่อสร้างสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียวของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนี้ไปใช้แล้ว

ทั้งนี้หากสถานบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชนสนใจแบบก่อสร้างต้นแบบสถานบริการเพื่อสุขภาพรองรับผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 02-193-7000 ต่อ 18316, 18317 ในวันและเวลาราชการ หรือคลิก ที่นี่

 



ขอบคุณบทความจาก : hfocus.org