in

สธ.เผยผลสอบอุบัติเหตุรถพยาบาล รพ.มุกดาหาร เหตุสุดวิสัย เตรียมขอใช้ ม.41 เยียวยาพยาบาล


กระทรวงสาธารณสุข เตรียมประสานสำนักงานหลักประกันสุขแห่งชาติ ขอใช้ ม.41 เยียวยาอุบัติเหตุรถพยาบาลของโรงพยาบาลมุกดาหาร หลังพบผลสอบเป็นเหตุสุดวิสัย พนักงานขับรถได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้ว

นพ.โสภณ เมฆธน

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าได้รับรายงาน จาก พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลของโรงพยาบาลมุกดาหาร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 01.03 น. ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 6 ราย นั้น เบื้องต้น พบว่า เป็นเหตุสุดวิสัย พนักงานขับรถได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้ว

ทั้งนี้ โรงพยาบาลต้นสังกัดได้เบิกเงินช่วยเหลือทำขวัญเบื้องต้นคนละ 5,000 บาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น เบิกจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้ให้การดูแลรักษาตั้งแต่วันเกิดเหตุ โดยให้การดูแลรักษาต่อเนื่องจนกว่าจะหายดีและสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้

ส่วนเงินค่าเสียหายที่ทำให้ได้รับการบาดเจ็บ และเสียชีวิตนั้นจะเรียกร้องจากประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1 (ประกันชั้น 1 ) ขั้นตอนดำเนินการอยู่ระหว่างนัดเจรจาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายต่อกัน ต่อหน้าเจ้าพนักงานเจ้าของคดีที่ สภ.เลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ระหว่างผู้เสียหาย และเจ้าของบริษัทประกันภัย ผู้คุ้มครองรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และครั้งที่ 3 นัดวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานสอบสวนในชั้นนี้ยังไม่มี การดำเนินการส่งฟ้องร้องใด ๆ และยังไม่มีผู้ตกเป็นจำเลยทางคดี

ส่วนการช่วยเหลือพยาบาลผู้ประสบเหตุที่พักรักษาตัวและทำให้ขาดรายได้นั้นโรงพยาบาลต้นสังกัดให้ยืมเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 15,000 บาท และจะพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไปหลังจากที่ได้ข้อยุติจากการเจรจาเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย เรียบร้อยแล้ว พร้อมเตรียมประสานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอใช้ ม.41 เยียวยา ซึ่งจะเข้าที่ประชุมในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นี้ขอบคุณบทความจาก : hfocus.org