in

สธ.เน้นให้ทุก รพ.ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยรถพยาบาล


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำชับโรงพยาบาลอมก๋อย ดูแลครอบครัวพยาบาลที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถพยาบาลชนต้นไม้ขณะรับผู้ป่วยกลับจากโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ มอบรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ให้ทุกโรงพยาบาลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลอย่างเคร่งครัด

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีรถพยาบาลโรงพยาบาลอมก๋อย ประสบอุบัติเหตุเสียหลักและชนต้นไม้ข้างทาง โดยรถพยาบาลคันนี้มีผู้ป่วย 1 คน ญาติ 4 คน พยาบาล 2 คน และพลขับ 1 นาย ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย และเสียชีวิต 2 ราย เป็นพยาบาลชายและญาติผู้ป่วย ว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพยาบาล และครอบครัวผู้ป่วยที่ญาติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ ได้มอบให้ นพ.พิศิษฐ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มกำลังขณะนี้ ได้ส่งตัวพยาบาล และญาติผู้ป่วยที่ได้รับผู้บาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลจอมทอง ส่วนพลขับนอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลฮอด ได้กำชับให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดูแลผู้บาดเจ็บทุกรายให้ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด

นพ.สุขุม กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวพยาบาลชายที่เสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ และรับผู้ป่วยอีกรายจากโรงพยาบาลนครพิงค์กลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลอมก๋อย รวมทั้งญาติผู้ป่วยที่เสียชีวิต เบื้องต้นจะได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือจากโรงพยาบาล และสิทธิอื่นๆ อยู่ระหว่างตรวจสอบเพื่อให้ครอบคลุมทุกสิทธิที่ควรจะได้รับการดูแลตามระเบียบ

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับมาตรฐานรถพยาบาล และมอบให้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมขนส่งทางบก เอ็มเทค สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่บุคลากร ผู้ป่วยและญาติที่ใช้รถพยาบาล และขอให้โรงพยาบาลถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลอย่างเคร่งครัด โดยให้จำกัดความเร็วของรถพยาบาล ใช้ความเร็วเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ไม่เกิน 80 กม./ชม. หรือไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ผู้ขับขี่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานขับรถพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข รถพยาบาลติดตั้งอุปกรณ์ GPS ทุกคันและติดตั้งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ ห้ามขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงทุกกรณี นอกจากนี้ขอให้คำนึงถึงเวลาทำงานที่เหมาะสมของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับด้วย” นพ.สุขุม กล่าวขอบคุณบทความจาก : hfocus.org