in

สธ.-ราชวิทยาลัยชวนคนไทย “มาตรวจการได้ยินกันเถอะ”


กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย และสถาบันการแพทย์จัดกิจกรรม “วันการได้ยินโลกประเทศไทย” ปีนี้รณรงค์ภายใต้หัวข้อ “มาตรวจการได้ยินกันเถอะ” ป้องกันภาวะการสูญเสียการได้ยิน ฟื้นฟูและลดจำนวนผู้มีความพิการทางการได้ยิน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ที่สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน “วันการได้ยินโลกประเทศไทย” (World Hearing Day Thailand 2019)

นพ.สุขุม ให้สัมภาษณ์ว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เป็นวันการได้ยินโลก เพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชากรโลกตระหนักถึงความสำคัญของการได้ยิน โดยพบว่ามีประชากรทั่วโลกประสบปัญหาสูญเสียการได้ยินถึง 466 ล้านคน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมมือกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย และสถาบันทางการแพทย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ในปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “มาตรวจการได้ยินกันเถอะ” (Check your hearing) เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและบุคลากรทางการแพทย์ หันมาตระหนักถึงความสำคัญของการได้ยิน

นพ.สุขุม กล่าวต่อว่า สำหรับประเทศไทย องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่ามีผู้บกพร่องทางการได้ยินจำนวนกว่า 2 ล้านคน โดยสาเหตุอาจเกิดขึ้นได้หลายประการในทุกช่วงอายุ เช่น วัยแรกเกิด มีปัญหาจากการคลอด วัยเรียน วัยรุ่นและวัยทำงาน มีปัญหาจากการได้ยินเสียงดังของอุปกรณ์เครื่องเสียง หรือทำงานในที่ที่เสียงดังเกินไปไม่ทราบวิธีป้องกันตนเอง และวัยผู้ใหญ่หรือวัยชราอาจเกิดจากโรคประจำตัว อย่างไรก็ตาม หากเข้ารับการตรวจประเมินวินิจฉัยที่เหมาะสมและเข้ารับการรักษา จะสามารถป้องกันและฟื้นฟูได้อย่างทันท่วงที

“ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก ซึ่งกระจายตามโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ให้ทั่วถึงมากขึ้น เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนคนไทย ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนคนไทยที่มีข้อสงสัยหรือพบอาการผิดปกติทางการได้ยิน รวมทั้งกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ให้มารับการตรวจตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อจะได้ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขได้ทัน ไม่ให้มีอาการเสื่อมมากขึ้น ” นพ.สุขุม กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรม “วันการได้ยินโลกประเทศไทย ประจำปี 2562” ที่โรงพยาบาลศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีการให้บริการตรวจหูแก่ประชาชนไปแล้ว 506 ราย ผ่าตัดหู 59 ราย และตรวจประเมินการได้ยิน 119 ราย โดยในวันนี้ พื้นที่สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาล 40 แห่งทั่วประเทศมีการเสวนาให้ความรู้ ให้บริการตรวจรักษาหู และตรวจการได้ยินแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายขอบคุณบทความจาก : hfocus.org