in

สธ.รณรงค์วันเอดส์โลกปี 61 เน้น “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์”


กรมควบคุมโรค ชวนประชาชนร่วมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ประจำปี 2561 โดยปีนี้มีคำขวัญในการรณรงค์ คือ “Know Your Status : ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์” เน้นให้ประชาชนมีความรอบรู้สามารถประเมินความเสี่ยงได้ และเข้าถึงการตรวจเอชไอวีได้เร็ว

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ และในปี 2561 นี้ กรมควบคุมโรคได้กำหนดคำขวัญวันเอดส์โลก คือ “Know Your Status : ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจในเรื่องของเอชไอวีและเอดส์

โดยปัจจุบันประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573 ซึ่งมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศสภาพ

ปัจจุบันสถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เอดส์ก็ยังเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และยังมีการรังเกียจ กีดกัน รวมถึงการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ด้วย

ข้อมูลในปี 2560 ที่ผ่านมา คาดว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 5,500 คน หรือเฉลี่ยวันละ 15 คน มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 440,000 คน ซึ่งได้รับการวินิจฉัยและรู้สถานะการติดเชื้อตนเองแล้วร้อยละ 98 แต่มีเพียงร้อยละ 75 ของผู้ที่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และในจำนวนของผู้ที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส มีเพียงร้อยละ 84 ที่กดไวรัสได้สำเร็จ

นพ.สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ในการดำเนินตามมาตรการต่างๆ ได้แก่ การทำให้การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ (Normalize HIV) การรณรงค์ให้มีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ได้ฟรีปีละ 2 ครั้งทุกสิทธิการรักษา โดยเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการจัดบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลในวันเดียว การส่งเสริมการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยการเริ่มยาเร็ว โดยไม่จำกัดระดับ CD4 รวมถึงการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่สังคม ในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้

ทั้งนี้ จากคำขวัญวันเอดส์โลกในปีนี้ทางกรมควบคุมโรค มีการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรอบรู้สามารถประเมินความเสี่ยงได้ และเข้าถึงการตรวจเอชไอวีได้เร็ว สามารถป้องกันตัวเองให้เป็นผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีตลอดไป ส่วนผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้ว ได้รับบริการดูแลรักษาอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง ไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น

ในโอกาสนี้ ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตนเอง ประเมินว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีหรือไม่ เข้ารับคำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรีที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง และขอให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้ติดเชื้อ ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ขอบคุณบทความจาก : hfocus.org