in

สธ.ติดตามการจัดการน้ำที่ รพ.สุรินทร์ เผยเปิดให้บริการทางการแพทย์ตามปกติ


กระทรวงสาธารณสุข ติดตามความคืบหน้าการจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดให้บริการทางการแพทย์ตามปกติ พร้อมเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำจากบ่อบาดาล ปรับให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงน้ำประปา เพื่อให้มีน้ำใช้พอเพียง โดยมีภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนน้ำดื่มอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าสถานการณ์วิกฤตภัยแล้ง จากฝนทิ้งช่วงโรงพยาบาลสุรินทร์ ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ได้รับรายงานว่าขณะนี้โรงพยาบาลสุรินทร์ สามารถให้บริการทางการแพทย์ตามปกติ ในส่วนที่มีความจำเป็นใช้น้ำประปาในการให้บริการ ได้แก่ ห้องผ่าตัด หน่วยไตเทียม หน่วยทันตกรรม ศูนย์ส่องกล้อง ห้องสวนหัวใจ ห้องปฏิบัติการ หน่วยโภชนาการ และหน่วยจ่ายกลาง มีน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์ สำหรับน้ำดื่มผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนั้นได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนอย่างต่อเนื่อง

นพ.สุขุม กล่าวต่อว่า ด้านความคืบหน้าการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง ได้ดำเนินการขุดเจาะแล้วเสร็จในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 จำนวน 8 บ่อ เข้าสู่ระบบการกรองและอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยส่งไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา และได้เร่งปรับคุณภาพน้ำ ให้เทียบเคียงน้ำประปาโดยเร็วที่สุดเพื่อบริการประชาชน ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 มีปริมาณน้ำสำรองในอาคาร รวม 1,040,185 ลิตร อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลสุรินทร์ยังคงมาตรการประหยัดน้ำในทุกหน่วยบริการ และติดตามเฝ้าระวังโรคภัยจากภาวะภัยแล้งขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่องขอบคุณบทความจาก : hfocus.org