in

สธ.ตั้งเป้า ‘ไทยเป็นผู้นำส่งออกสมุนไพร’ ในอาเซียนภายในปี 2564


กระทรวงสาธารณสุข เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการสมุนไพรและผู้วิจัยทั้งในและต่างประเทศได้พบกันพัฒนา คุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบ สารสกัดสมุนไพรไทยครบวงจร ตั้งเป้าให้ประเทศไทยส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2564

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กทม. นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “สารสกัดและการควบคุมคุณภาพสมุนไพร : ความท้าทายของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย” โดยมีผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 400 คนเข้าร่วมประชุม

นพ.ประพนธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดสมุนไพรในโลกมีมูลค่ารวมกันประมาณ 91,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3 ล้านล้านบาท มีอัตราการขยายตัวของการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในแต่ละประเภทอยู่ที่ร้อยละ 3-12 ซึ่งกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพมากที่สุดในตลาดสมุนไพร ได้แก่ อาหารเสริม และเวชสำอาง ไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตด้านการบริโภคสมุนไพรสูงเป็นลำดับที่ 8 ของโลก

กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ สร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจประเทศ โดยตั้งเป้าส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2564 และสามารถสร้างมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 1.8 แสนล้านบาท เป็น 3.6 แสนล้านบาท ซึ่งในปี 2560 ได้คัดเลือกให้กระชายดำ ขมิ้นชัน บัวบก และไพล เป็นสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจต่อยอดผลิตหลายรูปแบบทั้งเวชสำอาง อาหารเสริม เครื่องดื่ม ทำให้ตลาดสมุนไพรของประเทศโตขึ้นกว่าร้อยละ 30 ส่งออกสมุนไพรและสารสกัดปีละกว่า 1,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีในเชิงเศรษฐกิจ

ด้าน นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การจัดงานประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ ปี 2561 เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้พบกับผู้ประกอบการด้านสมุนไพร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบและสารสกัดจากสมุนไพร พัฒนาวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมด้านสารสกัดสมุนไพรไทย ตลอดจนวางแผนพัฒนาด้านคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบและสารสกัดจากสมุนไพรไทย

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะเภสัชศาสตร์ มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ การเสวนา เรื่องมาตรฐานสารสกัดสมุนไพร Product Champions : ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนการนำเสนองานวิจัยการปรับปรุงคุณภาพของสมุนไพรผลิตภัณฑ์ : ประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ การพัฒนาตำรายาสมุนไพรจีน เป็นต้นขอบคุณบทความจาก : hfocus.org