in

สถาบันพระปกเกล้าชี้เลือกตั้งทันตแพทยสภาคึกคัก ได้บทเรียนต่อยอดพัฒนาการมีส่วนร่วมในอนาคต


สถาบันพระปกเกล้าเผยเวทีแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครเลือกตั้งทันตแพทยสภาช่วยให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ สำหรับใช้พัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมในอนาคต ชี้หมอฟันกระตือรือร้นมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งทั้งผู้สมัครและผู้ลงคะแนน

นายสติธร ธนานิธิโชติ

นายสติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงภาพรวมเวทีแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครกรรมการทันตแพทยสภา ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้าเมื่อเร็วๆ นี้ว่า โดยภาพรวมถือว่าบรรยากาศค่อนข้างดีทั้งในส่วนของผู้สมัครที่มาแสดงวิสัยทัศน์และผู้ฟังทั้งในเวทีและทาง Facebook Live โดยผู้ฟังที่มาร่วมในเวทีอาจไม่มากแต่ผู้ฟังทาง Facebook Live ถือว่ามีค่อนข้างเยอะพอสมควร อีกทั้งมีส่วนร่วมโดยการตั้งคำถามให้ผู้สมัครแต่ละรายตอบ

“ถือว่าสมาชิกทันตแพทยสภาและผู้สมัครค่อนข้างกระตือรือร้น เอาแค่จำนวนผู้สมัครก็ถือว่า Active มากแล้ว ผู้สมัครแต่ละทีมรวมกันกว่า 70 คน ขณะที่คำถามจากผู้ฟังก็สำคัญมากเพราะถ้าผู้ชมไม่ส่งคำถามมา กิจกรรมจะดำเนินต่อไปไม่ได้ แต่ปรากฎว่ามีคำถามส่งเข้ามามากพอที่จะดำเนินการให้ผู้แสดงวิสัยทัศน์ตอบได้ครบถ้วนแล้วยังเหลือคำถามอีกจำนวนหนึ่งด้วย ซึ่งผมได้ฝากไว้ให้ผู้เข้าสมัครฯไปตอบกันทีหลังทางสื่อออนไลน์”นายสติธร กล่าว

ในส่วนของผู้แสดงวิสัยทัศน์เองก็รักษากติกาและถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ก่อนขึ้นเวทีอาจมีบางรายกังวลว่าจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่ แต่เมื่อได้ดำเนินการไปก็ราบรื่นดี ลงเวทีมาก็จับมือ ดูมีความสุขดี

“ก่อนเริ่มกระบวนการแสดงวิสัยทัศน์ บางท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยเลย กลัวว่าจะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ห่วงเรื่องความเป็นกลาง แต่พอกระบวนการจบลงด้วยดี ท่านก็รู้สึกดีใจที่มีพื้นที่แบบนี้ให้แสดงออก ผมคิดว่าเวทีนี้ช่วยทำให้ผู้สมัครแต่ละคนเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นด้วยซ้ำ เพราะเวลาต่างคนต่างหาเสียงก็เป็นการสื่อสารทางเดียวระหว่างผู้สมัครกับผู้เลือกตั้ง แต่เวทีนี้มีโอกาสได้ฟังผู้สมัครคนอื่นๆด้วยว่าคิดอย่างไร และที่น่าดีใจคือหลายๆเรื่องคิดตรงกัน มองปัญหาเหมือนกัน วิธีการแก้ปัญหาก็คล้ายๆกันในหลายเรื่อง ถึงขั้นที่เรียกว่าใครได้รับเลือกตั้งก็สามารถร่วมทำงานกันได้ในหลายๆประเด็น “นายสติธร กล่าว

นายสติธร กล่าวทิ้งท้ายว่า สถาบันพระปกเกล้าในฐานะผู้จัดก็ได้บทเรียนจากเวทีนี้ค่อนข้างเยอะ เพราะสถาบันฯมีองค์ความรู้ มี Tools ต่างๆ แต่ถ้าไม่ได้เอามาใช้กับสังคมหรือประชาคมในวงกว้างหรือในแวดวงที่แตกต่างไปจากการเมืองทั่วไปบ้าง ก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน แต่เวทีนี้เป็นการเลือกตั้งจริง เป็นบทบาทจริงๆ ถ้าเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง คนที่ได้รับเลือกก็ไปทำงานจริงๆ ประเด็นนี้ต้องขอขอบคุณทางทันตแพทยสภาและผู้สมัครทุกท่าน รวมทั้งผู้ชมที่ติดตามรับฟัง ทางสถาบันพระปกเกล้าจะเก็บเป็นบทเรียนไว้พัฒนาหรือดำเนินการในกิจกรรมอื่นๆในเรื่องการมีส่วนร่วมต่อไป

ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการทันตแพทยสภา กล่าวว่า ทันตแพทยสภาขอขอบคุณสถาบันพระปกเกล้าเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 9 ทำให้ผู้สมัครจากกลุ่มต่างๆ รวมทั้งผู้สมัครอิสระ ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ และแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพทันตกรรม ทำให้สมาชิกได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งจะส่งผลให้การเลือกตั้งมีคุณภาพ เพราะอยู่บนพื้นฐานข้อมูลรอบด้าน

ทั้งนี้สามารถรับฟังซ้ำได้ที่นี่ขอบคุณบทความจาก : hfocus.org