in

สงสัยว่า "กูติดรึยัง" ทำยังไง ? – ร้านยากรุงเทพ

รับ เชื้อ hiv กี่ วัน ถึง ตรวจ เจอเอ๊ะ!!! เอ๊ะ!!!! เราติดรึยังนะ? การใช้ชีวิตที่เเตกต่างไปจากเดิม จะหยิบจะจับอะไรก็กังวลไปหมด แล้วเราจะ จะ จะ จะ จะติดยัง??? เชื้อโรคล้อมรอบแบบนี้ จิตใจไม่ค่อยสงบเลย …

https://www.youtube.com/watch?v=Lkl0TPPbcag

รับ เชื้อ hiv กี่ วัน ถึง ตรวจ เจอ