in

ศิลปะกับการพัฒนาสมองมนุษย์

ศิลปะกับการพัฒนาสมองมนุษย์

ศิลปะกับพัฒนาการของสมองมนุษย์

เรารู้มานานแล้วว่าศิลปะเป็นสิ่งที่ค้ำจุนจิตใจมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์มีจิตใจที่อ่อนโยน สงบ ไม่เกรี้ยวกราด
เราใช้ศิลปะบางอย่างเพื่อช่วยรักษาความเจ็บป่วยของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ
นี่คือประโยชน์ของศิลปะที่เรารับรู้ แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถบอกได้ แท้จริงแล้วศิลปะมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากกว่าที่เราคิด

ไม่นานมานี้ นักวิทยาศาสตร์สมอง นักประสาทวิทยาได้ค้นพบว่าปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ฉลาดคือวิธีที่เซลล์สมองเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างวงจรประสาท ของสมองมากขึ้นเท่านั้น นั่นคือทำให้มนุษย์ฉลาดขึ้น คำถามต่อไปที่นักวิทยาศาสตร์ถามคือ อะไรคือปัจจัยที่ทำให้เซลล์สมองเหล่านี้เรียงกันเป็นวงจรที่สมบูรณ์? คำตอบคือกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์ กระตุ้นและท้าทายความคิด การฝึกแก้ปัญหาและจินตนาการของมนุษย์ ดังนั้นหากเราอยากจะฉลาด เราต้องหากิจกรรมใด ๆ ที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ทั้งหมด

กิจกรรมทางศิลปะทำให้เกิดอะไรในสมองของมนุษย์?
ถ้าจะตอบเป็นภาษาจิตวิทยา ก็ต้องตอบว่า กิจกรรมศิลปะทำให้เกิดการพัฒนาจินตนาการของมนุษย์ ทำให้เกิดความอ่อนโยนทางอารมณ์ สร้างสุนทรียภาพและความประทับใจ อีกทั้งยังทำให้อวัยวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเคลื่อนไหว กล่าวโดยสรุป เรายังมองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองมนุษย์อย่างแน่ชัด คราวนี้เราจะตอบเป็นภาษาของนักวิทยาศาตร์สมอง ต้องบอกว่ากิจกรรมทางศิลปะมีส่วนช่วยในการเชื่อมโยงเซลล์สมองที่รับผิดชอบด้านจินตนาการ ความซาบซึ้งประทับใจที่ประสานการเคลื่อนไหวของมือและแขนขาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเปลือกสมอง กลีบข้างขม่อม สมองน้อย หรือต่อมทอนซิล เห็นได้ชัดว่านี่เป็นกิจกรรมทางศิลปะของสมองมนุษย์ที่นักวิทยาศาสตร์สมองมี ได้นำพาให้เราได้รู้

เราจะใช้กิจกรรมศิลปะร่วมกับนักเรียนเพื่อช่วยพัฒนาสมองและการเรียนรู้ได้อย่างไร
ก่อนอื่น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการใช้กิจกรรมศิลปะในที่นี้ไม่ใช่การฝึกนักเรียนให้เป็นจิตรกรหรือประติมากรผู้ยิ่งใหญ่ แต่การที่จะปลูกฝังให้นักเรียนรักและชื่นชมในศิลปะ ฉันต้องการทำศิลปะในสาขาใด ๆ เพราะเราต้องการกิจกรรมศิลปะนี้เพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์ของหลายวงจร วงจรสมองของเด็ก ไม่ว่างานศิลปะจะดีหรือไม่ดีไม่ใช่ประเด็น เราต้องการสมองที่สมบูรณ์ ไม่ใช่งานศิลปะที่ยอดเยี่ยม แต่อาจมีเด็กบางคนที่มีโอกาสเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต ซึ่งครูต้องสังเกตและช่วยสนับสนุนต่อไปเป็นกรณีพิเศษ มันเป็นวงจรพื้นฐาน ศิลปะในสมองของเขาที่จะขยายออกไปได้ง่ายในโอกาสต่อไป

ประเด็นต่อไปคือเราต้องไม่ตีกรอบเด็ก เด็กบางคนชอบวาดรูป บางคนชอบทำดินเหนียว ตัดกระดาษปะเป็นภาพ เราต้องปล่อยมันอย่างอิสระในตอนแรก เนื่องจากเป็นการเสริมสร้างวงจรของสมองในส่วนจินตภาพ เด็กอาจลองหรือทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีก ค้นหาแต่ละประสบการณ์ตามความต้องการของคุณ ทุกสิ่งที่เขาสัมผัสจะทำให้เซลล์ในสมองสร้างวงจรของสสาร โดยเฉพาะวงจรจินตภาพ เพราะมันจะเป็นเสาหลักของชีวิตในอนาคตของเขาอีกหลายคน

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ บุรุษที่ทุกคนมองว่าฉลาดที่สุดรองจากเซอร์ ไอแซก นิวตัน กล่าวว่าคำพูดอมตะที่ว่า “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้” ดังนั้น เราจึงต้องยอมให้กิจกรรมทางศิลปะเป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมวงจรแห่งจินตนาการ ให้เกิดขึ้นในสมองของเด็ก ศิลปะเป็นภาษามนุษย์อีกภาษาหนึ่ง เป็นภาษาสากลที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ ความคิดของศิลปินถูกเปิดเผยต่อผู้อื่น เด็กบางคนอาจมีปัญหาในการสื่อสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียน โดยเฉพาะในเด็กเล็ก กิจกรรมศิลปะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสื่อสารกับเด็กได้ เราจะสามารถรับรู้ความรู้สึก รู้ความต้องการและปัญหาของเขาผ่านงานศิลปะ และที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด และจินตนาการของมนุษย์สู่งานศิลปะ เราถือเป็นหนึ่งในความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ที่สามารถทำให้โลกสวยงามน่าอยู่และน่าประทับใจ และบางครั้งศิลปะก็สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลได้เช่นกัน

ศิลปะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะภูมิใจในตัวเอง ดีหรือไม่ดีที่เด็กจะสร้างงานศิลปะ? สวยหรือไม่สวย ไม่สำคัญเท่าเขาทำมาแล้ว งานนี้ได้ผ่านกรอบแนวคิด การวางแผนในการผลิตและเริ่มการผลิตจนเสร็จสิ้น ซึ่งเป็นคุณค่าของงานที่เราจะต้องชื่นชมมากกว่าคุณภาพของงาน จากผลงานดังกล่าว ได้กำหนดวงจรการสร้างสรรค์งานศิลปะให้กับเด็กๆ ไปแล้ว นี่คือสิ่งที่เราต้องการ นอกจากนี้ การเห็นคุณค่าของเด็กๆ ยังกระตุ้นวงจรสมองที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นตนเอง การยอมรับตนเองและอื่น ๆ มีความเข้มแข็ง

ทุกสังคมต้องการคนที่มีจินตนาการ สร้างสรรค์ คนที่สามารถแสดงความรู้สึก ความคิด และจินตนาการออกมาเป็นคำพูดและในสัญลักษณ์ทางศิลปะได้ รวมทั้งต้องการคนที่เคารพตนเองและผู้อื่นร่วมกัน กิจกรรมศิลปะได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ไม่ใช่แค่นักการศึกษาของมนุษย์เท่านั้น แต่เป็นกิจกรรมที่สร้างคนมีความสามารถสร้างโลกได้ตามต้องการ

.
ที่มาข้อมูล