in

ศิริราชฯ เปิดจองวัคซีน “ไฟเซอร์” เข็ม 1, 2, 3 ก.พ. นี้

ศิริราชฯ เปิดจองวัคซีน “ไฟเซอร์” เข็ม 1, 2, 3 ก.พ. นี้

ศิริราชเปิดจอง for

โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้ประชาชนจองวันและเวลาในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ (PZ) ให้เป็นพิน 1, 2 และ 3 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ผู้ได้รับวัคซีน

  1. การฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปี
  2. ในกรณีของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครั้งที่สอง ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกของไฟเซอร์เป็นเวลานานกว่า 3 สัปดาห์ หรือแอสตร้าเซเนกานานกว่า 4 สัปดาห์
  3. การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครั้งที่สามคือผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าทั้งสองขนาดในสูตร AZ1-AZ2 เป็นเวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์

วันที่ฉีดวัคซีน

ตามตารางจองวันและเวลาในการฉีดวัคซีนเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (เปิดให้ฉีดเฉพาะบางวัน) ในใบสมัครจองวัคซีน โควิด-19 โดยเริ่มฉีดวันแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ข้างหอสมุดศิริราช)

ผู้สนใจสามารถจองวัคซีนผ่านแอปพลิเคชั่น Siriraj Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 โดยจะเปิดตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 24 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. หรือสแกนคิวอาร์โค้ด รหัสเข้าระบบเพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Siriraj Connect

  • iOS
  • Android

สำหรับการจองคิวฉีดวัคซีนในเดือนมีนาคม 2565 รอการอัพเดทจากโรงพยาบาลอีกครั้ง

.
ที่มาข้อมูล