in

ศิริราชฯ เปิดจองคิวฉีดวัคซีน “Pfizer” เข็ม 1, 2 และ 3 เริ่ม 27 ธ.ค. นี้

ศิริราชฯ เปิดจองคิวฉีดวัคซีน “Pfizer” เข็ม 1, 2 และ 3 เริ่ม 27 ธ.ค. นี้

ศิริราชเปิดจองคิวฉีดวัคซีน

ประกาศ เริ่ม 27 ธันวาคมนี้ ศิริราชเปิดจอง “ไฟเซอร์” เข็ม 1, 2 และ 3

โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ประชาชนจองวันและเวลาในการฉีดวัคซีนโควิด-19 (PZ) ของไฟเซอร์ สำหรับเข็มที่ 1, 2 และ 3 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ผู้ได้รับวัคซีน

  1. กรณีเข็มที่ 1 (PZ1) เป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 12 – 17 ปี
  2. ในกรณีของเข็มที่ 2 (PZ2) ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกของไฟเซอร์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์หรือ AstraZeneca เป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์
  3. กรณีที่ 3 (PZ3) คือบุคคลที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca 2 โด๊สในสูตร AZ1 – AZ2 เป็นเวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์

วันที่ฉีดวัคซีน

ตามตารางจองวันและเวลาในการฉีดวัคซีนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 (เปิดให้ฉีดเฉพาะบางวัน) ในใบสมัครจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 เริ่มวันแรกของการฉีดวัคซีน 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 8:30 น. – 15:00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ข้างหอสมุดศิริราช)

ผู้สนใจสามารถจองวัคซีนผ่านแอปพลิเคชั่น Siriraj Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยจะเปิดตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14 มกราคม 2565

สำหรับการจองคิวฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์ จะเปิดให้จองหลังวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง

ติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook ของโรงพยาบาลศิริราช

.
ที่มาข้อมูล