in

ศาลปกครองชั้นต้นสั่งเพิกถอนมติ ก.พ. “จพ.สาธารณสุขชุมชน” ใช้วิธีคัดเลือกบรรจุเหมือนเดิม


แกนนำผู้ฟ้องคดีกรณี ก.พ. ยกเลิกการคัดเลือกบรรจุ จพ.สาธารณสุขชุมชน เผยศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนมติ ก.พ.ที่ให้ใช้วิธีสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ส่งผลให้กลับไปใช้วิธีคัดเลือกบรรจุเหมือนเดิม ลุ้น ก.พ.จะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ หากต้องสู้คดีต่อ จะยื่นขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับตามศาลชั้นต้นไปก่อนโดยไม่ต้องรอคำพิพากษาจากศาลปกครองสูงสุด

นายพัทธพล อักโข แกนนำผู้ฟ้องคดีกรณี ก.พ.ยกเลิกการคัดเลือกบรรจุเจ้าพนักงาน (จพ.) สาธารณสุขชุมชน เปิดเผยว่า จากกรณีที่ศาลปกครองขอนแก่นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา โดยให้เพิกถอนมติของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในข้อ 2 และข้อ 3 ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1004.2/31 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2558 ถือว่าคดีดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด เพราะต้องรอดูว่า ก.พ. ในฐานะผู้ถูกฟ้องจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วันหลังจากนี้หรือไม่ หาก ก.พ.ไม่อุทธรณ์จึงจะถือว่าคดีเป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ดี หาก ก.พ.ยื่นอุทธรณ์ คดีนี้ยังคงต้องต่อสู้ในชั้นของศาลปกครองสูงสุดต่อไป

ทั้งนี้ เนื้อหาสำคัญของ ข้อ 2 และข้อ 3 ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1004.2/31 ซึ่งถูกศาลปกครองขอนแก่นมีคำสั่งให้เพิกถอนคือ ข้อ 2 ยกเลิกการคัดเลือกบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกในคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับราชการในส่วนราชการใดส่วนราชการนั้นโดยเฉพาะ และ ข้อ 3 ให้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าว

“ช่วงที่ ก.พ. มีมติยกเลิกการคัดเลือกบรรจุผู้สำเร็จจากสถาบันพระบรมราชชนกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานแล้วให้ใช้วิธีการสอบแข่งขันแทน เหตุการณ์ในวันนั้นเปรียบเสมือนฟ้าผ่าลงกลางใจ นักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุขที่หวังว่าจะได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเช่นเดียวกับรุ่นพี่ เมื่อรู้สึกว่าไม่ได้รับการเป็นธรรมถูกเลือกปฏิบัติ ทางเราจึงรวมกลุ่มกัน 49 คน ฟ้องศาลปกครองเพื่อเพิกถอนมติดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันใน 49 คนนี้ บางคนก็สอบบรรจุเป็นข้าราชการได้แล้ว แต่บางคนก็ยังสอบไม่ได้ ดังนั้นเมื่อมีคำพิพากษานี้ออกมา หาก ก.พ.ไม่ยื่นอุทธรณ์ ก็จะมีผลให้ ก.พ. และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องดำเนินการคัดเลือกบรรจุผู้ฟ้องคดีทั้ง 49 คน เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการภายใน 90 วัน” นายพัทธพล กล่าว

นอกจากนี้ การเพิกถอนมติดังกล่าวยังจะส่งผลให้กลับไปใช้ระบบการคัดเลือกบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกในคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตามข้อ 1 (3) ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1004.1/ว16 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2551 ดังนั้น ผู้ที่ไม่ได้ยื่นฟ้องในคดีนี้และยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอีกกว่า 200 คน ยังได้รับอานิสงค์จากคำพิพากษาไปด้วย กล่าวคือ ต่อไปนี้เมื่อมีการจัดสรรอัตราตำแหน่งสำหรับบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน จะดำเนินการคัดเลือกบรรจุแบบเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา โดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าว ขึ้นอยู่กับว่ามีอัตราตำแหน่งว่างหรือไม่

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ ก.พ.ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด กว่าคดีจะสิ้นสุดก็คงกินเวลาอีกหลายปี ดังนั้นในระหว่างการอุทธรณ์ ทางผู้ชนะคดีในศาลปกครองชั้นต้นสามารถอาศัย พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 ยื่นขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับตามศาลชั้นต้นโดยไม่ต้องรอผลของศาลปกครองสูงสุดก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะรับคำขอหรือไม่ ถ้ารับคำขอ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นก็จะมีผลบังคับใช้ โดยผู้ยื่นฟ้องทั้ง 49 คนก็จะได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ยื่นฟ้องก็ได้ประโยชน์จากการกลับไปใช้วิธีคัดเลือกบรรจุแทนการสอบแข่งขัน เพียงแต่ขณะนี้ตนยังไม่ได้ยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับ เนื่องจากต้องรอดูก่อนว่า ก.พ.จะยื่นอุทธรณ์หรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลปกครองขอนแก่นเพิกถอนมติ ก.พ. กรณีปรับเกณฑ์บรรจุ นวก.สธ.เป็น “สอบแข่งขัน”ขอบคุณบทความจาก : hfocus.org