in

วิธีใช้ชุดตรวจโควิด-19 จากน้ำลาย ปลอดภัย-แม่นยำ

วิธีใช้ชุดตรวจโควิด-19 จากน้ำลาย ปลอดภัย-แม่นยำ

วิธีใช้ชุดตรวจโควิด-19 จากน้ำลายอย่างไรให้ปลอดภัยและแม่นยำ

ก่อนหน้านี้เราอาจพบว่ามีชุดทดสอบ COVID-19 โดยใช้น้ำลายเพื่อทดสอบบางอย่าง แต่หลายคนอาจยังสงสัยว่าผลลัพธ์จะแม่นยำเพียงใด

นพ. วัสมณฑน์ จันทรเบญจกุล ศูนย์การแพทย์แห่งความเป็นเลิศโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า ชุดทดสอบแอนติเจน (ATK) ทางน้ำลาย เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้เองที่บ้าน สะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการเก็บตัวอย่างน้ำมูก

การใช้ชุดตรวจโควิด-19 จากน้ำลายที่ถูกต้อง

 1. กลั้วน้ำลายจากคอเข้าไปในหลอดตัวอย่าง
 2. บีบสารสกัดลงในหลอด ปิดฝาให้สนิทและผสมโดยหมุนหลอดขึ้นลงประมาณ 10 ครั้ง
 3. หยดตัวอย่างประมาณ 3 หยดลงในแถบทดสอบ
 4. ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีก่อนอ่านผล

คำแนะนำ

 • งดการแปรงฟันและบ้วนปากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ แนะนำให้บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดเท่านั้น
 • งดอาหารและเครื่องดื่ม งดสูบบุหรี่หรือเคี้ยวหมากฝรั่งประมาณ 30 นาที
 • ทำตามคำแนะนำในคู่มือในกล่อง อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละยี่ห้อ
 • เลือกชุดทดสอบคุณภาพ ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • หากผลตรวจเป็นบวกให้แยกทันทีและติดต่อโรงพยาบาลหรือโทร 1330
 • หากผลการทดสอบเป็นลบ ระวังผลการฉ้อโกง เพราะอาจมีการติดเชื้อน้อยมากจนตรวจไม่พบ ให้ทดสอบซ้ำภายใน 1-2 วัน
 • ชุดทดสอบที่ใช้ต้องขันแน่นและทิ้งในถังขยะที่ติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

.
ที่มาข้อมูล