in

วันแรกมีไข้ คลื่นไส้ ถ่ายเหลว 14 รอบ วันที่ 2 หายไข้ มีถ่ายเหลว 8 รอบ วันที่ 3 ถ่ายเหลว 6 รอบ เป็นปกติของอาหารเป็นพิษไหม

วันแรกมีไข้ คลื่นไส้ ถ่ายเหลว 14 รอบ วันที่ 2 หายไข้ มีถ่ายเหลว 8 รอบ วันที่ 3 ถ่ายเหลว 6 รอบ เป็นปกติของอาหารเป็นพิษไหม

วันแรกมีไข้ คลื่นไส้ ท้องเสียเป็นน้ำ 14 รอบ วันที่ 2 เป็นไข้ ท้องเสีย 8 รอบ วันที่ 3 ถ่ายอุจจาระเหลว 6 รอบ เป็นเรื่องปกติสำหรับอาหารเป็นพิษหรือไม่?

ขออนุญาติสอบถามครับ. 3 วันแล้วที่อาหารเป็นพิษของหนู วันแรกมีไข้ คลื่นไส้เล็กน้อย ถ่ายอุจจาระเหลว 14 รอบ วันที่ 2 ไข้หาย คลื่นไส้ หาย ถ่ายเหลว 8 รอบ วันที่ 3 ถ่ายอุจจาระเหลว 6 รอบ คือ ปกติสำหรับอาหารเป็นพิษ? จะหายไปกี่วัน ฉันจำเป็นต้องไปพบแพทย์หรือไม่? ตอนนี้ฉันกินยาตามที่เภสัชกำหนดและกินเกลือแร่บ่อยๆ

.
ที่มาข้อมูล