in

วัดน้ำวน


ไขสันหลังหักทับเส้นประสาทเป็นเวลา 2 ปี มันเป็นอัมพาต ขาท่อนล่างไม่รู้สึกชา ฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ มีคนแนะนำให้ไปวัดน้ำวน จะหายไปไหม?

.อ่านต่อ ได้ที่นี่