in

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ถาม : กนกพร/เพชรบูรณ์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เหมาะกับกลุ่มใด? แล้วทุกคนต้องฉีดหรือไม่?

ตอบ นพ.ประเสริฐ เอื้อวรกุล

พวกเราส่วนใหญ่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 แล้ว หลังฉีด 1 เดือน สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ 3 สายพันธุ์ ข้อดีคือช่วยเพิ่มภูมิต้านทานต่อโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 และยังป้องกันไข้หวัดใหญ่อีก 2 สายพันธุ์ โดยไม่ต้องกลัวซ้ำซ้อนหรืออันตราย แต่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน

โดยปกติวัคซีนจะใช้ป้องกันโรคทั้งหมด จะมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ได้ไม่เท่ากัน ในบางคนอาจมีโอกาสติดเชื้ออีกแม้หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว

ดังนั้นควรระมัดระวังและป้องกันตนเองด้วยสุขอนามัยส่วนบุคคล ดังนั้นจึงจำเป็นแม้หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนก่อนคือสตรีมีครรภ์ อายุครรภ์เกิน 7 เดือน; คนอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กก. คนพิการทางจิตใจที่เป็นโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน – 2 ขวบ และบุคลากรสาธารณสุขที่ต้องฉีดวัคซีน เนื่องจากมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและมากกว่าการติดเชื้อชนิดอื่นๆ ซึ่ง อาจเกิดจากไวรัสอื่นๆ มากมาย

ดังนั้นควรฉีดวัคซีนซ้ำทุกๆ 1 ปี เพราะในแต่ละปี ไวรัสมีการกลายพันธุ์ จึงต้องผลิตวัคซีนใหม่ แต่เนื่องจากวัคซีนผลิตขึ้นจากการเพาะเชื้อไวรัสในไข่ไก่ ผู้ที่แพ้ไข่ไก่สามารถแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ และหากมีอาการแพ้อย่างรุนแรง ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีน เช่นเดียวกับผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนนี้

.
ที่มาข้อมูล