in

วว.โชว์เครื่อง CPM เข่าสำหรับกายภาพบำบัด ลดปัญหาพังผืดในข้อเข่า

วว.โชว์เครื่อง CPM เข่าสำหรับกายภาพบำบัด ลดปัญหาพังผืดในข้อเข่า


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี “เครื่อง CPM เข่าสำหรับกายภาพบำบัด” รองรับการเคลื่อนไหวเข่าอย่างต่อเนื่องหลังการผ่าตัด ลดอุบัติการณ์การเกิดพังผืดและการยึดเกาะของข้อเข่า ฟื้นฟูข้อเข่าให้กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็ว ลดเวลาพักฟื้น / ทำกายภาพบำบัดหลังการผ่าตัด ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกายภาพบำบัด เครื่องถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศ 50 เปอร์เซ็นต์

“Physiotherapy Knee CPM” ใช้ได้กับผู้ป่วยภายใน 1 สัปดาห์หลังการผ่าตัด โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บระหว่างการใช้งาน ช่วยให้ข้อเข่าเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างนุ่มนวลในระดับที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยตัวเครื่องสามารถปรับช่วงงอเข่าได้ตั้งแต่ -10 ถึง 120 องศา และความเร็วในการเคลื่อนที่สามารถปรับได้ตั้งแต่ 30 องศาต่อนาที เป็น 150 องศาต่อนาที

นพ.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ วว. กล่าวเสริมว่า เครื่อง CPM ข้อเข่าทำงานอย่างไรเพื่อกายภาพบำบัด? จะช่วยส่งผลดีต่อการรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดหัวเข่า หรือเอ็นอักเสบ โดยช่วยให้ผู้ป่วยขยับข้อเข่าหลังผ่าตัดได้ง่ายขึ้น ในระดับที่สูงขึ้น
เครื่องที่พัฒนาแล้วสามารถตั้งโปรแกรมได้ เช่น การจัดตารางเวลาบำบัด กำหนดระดับของการเคลื่อนไหวและกำหนดความเร็วของการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ มีชุดรีโมทคอนโทรลช่วยควบคุมการทำงาน หลังจากตั้งค่าโปรแกรมการรักษาแล้ว ผู้ป่วยสามารถควบคุมอุปกรณ์ให้หยุดหรือทำงานเองได้ในระหว่างการรักษา

“เพราะเครื่อง CPM ข้อเข่าสำหรับกายภาพบำบัดมีราคาแพงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงใช้เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่เท่านั้น และโรงพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อมด้านงบประมาณหรือผู้ป่วยที่รับภาระค่าใช้จ่ายสูงได้

ความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาเครื่อง CPM ข้อเข่าสำหรับกายภาพบำบัด สามารถพัฒนาเครื่องให้ราคาถูกลงและสามารถขยายโอกาสในการใช้เครื่องไปยังโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลได้ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของคนไทยได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ประสบการณ์จากการพัฒนาเครื่องนี้ยังเป็นการสร้างฐานเทคโนโลยีอีกด้วย เพื่อพัฒนาเครื่องกายภาพบำบัดส่วนอื่นๆ ของร่างกายต่อไป เช่น ไหล่ นิ้ว ข้อเท้า เป็นต้น” ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ วว. กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “เครื่องกดจุดเข่าสำหรับกายภาพบำบัด” โทร. 0-2579-1121-30 ต่อ 2120 โทรสาร 0-2561-4771 ในวันและเวลาราชการ tistr@tistr.or.th

.
ที่มาข้อมูล