in

ลืมฉีดยาคุม แต่กินยาคุมฉุกเฉินไป ประจำเดือนยังไม่มี ตรวจแล้วแต่ไม่ท้อง


ฉันลืมกินยาคุมกำเนิด ก็เหมือน 3 เดือน แฟนฉันผิดอะไร แต่ฉันกินยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว ยังไม่มีประจำเดือน ตรวจแต่ไม่ได้ท้อง ตรวจซ้ำๆ ปกติตอนฉีดยาคุม ประจำเดือนก็ไม่มาอีก อยากทราบว่าไปฉีดยาคุมได้ไหมค่ะ หรือต้องรอรอบเดือน

.อ่านต่อ ได้ที่นี่