in

รู้จัก Ice Bathing รักษามะเร็ง-โควิด-19 ได้จริงหรือ?

รู้จัก Ice Bathing รักษามะเร็ง-โควิด-19 ได้จริงหรือ?

รู้ยัง อาบน้ำเย็นรักษามะเร็ง-โควิด-19 ได้จริงหรือ?

ประโยชน์ที่แท้จริงของการแช่ตัวในน้ำเย็นจัดหรือแช่น้ำแข็ง รักษามะเร็ง-โควิด-19 ได้จริงหรือ?

การแช่น้ำแข็งคืออะไร?

การแช่น้ำแข็งหรือแช่น้ำเย็น เป็นรูปแบบหนึ่งของการบำบัดด้วยความเย็น (Cold Therapy) คือ การนั่งแช่ในน้ำเย็น ให้น้ำเย็นที่ระดับหน้าอก ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที

ประโยชน์ของการแช่น้ำแข็ง

โดยปกติความเย็นจะใช้รักษาร่างกายภายนอก มักทำเพื่อบรรเทาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อจากการใช้งานหนัก นอกจากนี้ยังอาจเป็นประโยชน์ในแง่ของการผ่อนคลาย การผ่อนคลาย และการลดความเหนื่อยล้า ฟื้นฟูร่างกายจากการใช้งานหนัก ลดความร้อนจากร่างกายและลดความเครียด ดังนั้นผู้ที่อาบน้ำเย็นมักจะเป็นนักกีฬา หรือผู้ที่ต้องใช้ร่างกายอย่างหนักในการทำงานหรือฝึกซ้อม เช่น นักแสดงแอคชั่น สตั๊นท์แมน เป็นต้น

อันตรายจากการแช่น้ำแข็ง

การแช่น้ำแข็งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้เชี่ยวชาญ และไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถอาบน้ำเย็นได้ จำเป็นต้องมีการตรวจร่างกาย และหาจุดที่เหมาะสมในการอาบน้ำแข็งได้โดยไม่เกิดอันตรายและได้ประโยชน์จากการทำมากที่สุด

นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และนอกจากนี้ การอาบน้ำแข็งเป็นศาสตร์แห่งการรักษาที่ไม่มีข้อมูลหรือการวิจัยใดๆ เพื่อยืนยันผลการรักษา 100%

การแช่น้ำแข็งและการรักษามะเร็ง COVID-19

นพ. สกรรจ์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้ข้อมูลว่าการแช่ตัวด้วยน้ำแข็งอ้างว่าสามารถปรับปรุงมะเร็งระยะสุดท้ายได้อย่างไร ว่าไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่ยืนยันได้ แม้ว่าจะมีวิธีรักษามะเร็งด้วยวิธีเย็น แต่เครื่องมือดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม กล่าวคือ ต้องลบหลายองศา และใช้ความเย็นจัดบนตัวเนื้องอกด้วยเครื่องมือพิเศษโดยแพทย์เฉพาะทาง

การแช่น้ำแข็งทั้งหมดยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกว่าสามารถรักษาหรือชะลอการเกิดมะเร็งได้ ที่สำคัญอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ เพราะผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่มักจะแก่และไม่แข็งแรงเหมือนทุนเดิม โดยเฉพาะหากมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจหรือโรคปอด มันอันตรายยิ่งกว่า เนื่องจากอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากอุณหภูมิปกติเป็นอุณหภูมิเย็น อาจทำให้หัวใจหรือปอดกำเริบอย่างรุนแรงซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้

นอกจากนี้ยังไม่มีรายงานที่เชื่อถือได้หรือการศึกษาวิจัยที่ยืนยันถึงประโยชน์ของการแช่ตัวในน้ำแข็งเพื่อรักษาโควิด-19

.
ที่มาข้อมูล