in

รู้จัก “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” ลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 80%

รู้จัก “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” ลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 80%

เรียกว่า

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก BOE กล่าวว่า เยอรมนีบริจาค “โมโนโคลนอล แอนติบอดี” รักษาผู้ป่วยหนัก 1,000-2,000 ชุด ให้กับประเทศไทย และได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศไทยแล้ว หลังจากที่ทางการเยอรมันได้ใช้สิ่งนี้ ยารักษาผู้ป่วยโควิด-19. ในประเทศของคุณเอง พร้อมแบ่งปันกับโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ โรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลในสังกัดกรมควบคุมโรคในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อใช้รักษาอาการของผู้ป่วย COVID-19 ได้อย่างเต็มที่ในประเทศไทย

โมโนโคลนอลแอนติบอดีคืออะไร?

โมโนโคลนัลแอนติบอดีไม่ใช่ยา แต่เป็นแอนติบอดีที่ทำจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการโมโนโคลนัลแอนติบอดีที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 ใช้วิธีฉีดเข้าร่างกาย มีทั้งแบบผสมและไม่ผสม

โมโนโคลนอลแอนติบอดี ใช้ในประเทศไทยได้หรือไม่?

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติให้ใช้ยาแอนติบอดีร่วมกันสำหรับการรักษาผู้ป่วย coronavirus แบบมีเงื่อนไขภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เหมือนหลายๆประเทศ

โมโนโคลนอลแอนติบอดีผสม

ยาแอนติบอดีผสม เป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีสองประเภท: แอนติบอดีที่สกัดจากหนูที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้มีระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ และแอนติบอดีที่สกัดจากผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ไวรัสอ่อนแอลง และยับยั้งการติดเชื้อภายในร่างกายของผู้ป่วย

ประสิทธิภาพของโมโนโคลนอลแอนติบอดี

ผลการวิจัยพบว่าโมโนโคลนอลแอนติบอดีลดจำนวนไวรัสในร่างกายของผู้ป่วย ร่นระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตต้องอยู่ในระยะเริ่มต้นของการเจ็บป่วย

ผศ.ดร. โอภาส พุทธเจริญ ศูนย์คลินิกโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภาควิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดี ลดความรุนแรงของโรคได้ 80% โดยให้ยาในระยะแรก ขั้นตอน จะช่วยกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือกลุ่มคนที่มีโรคพื้นเดิมไม่ให้มีอาการพัฒนาเป็นกลุ่มที่ป่วยหนัก ถือเป็นความก้าวหน้าล่าสุดในการรักษาในขณะนี้ แต่มีข้อจำกัด ราคาของยาค่อนข้างสูง ถ้าในอนาคตจะนำเข้าจะมีประโยชน์มาก เพราะยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตอีกด้วย

ใครบ้างที่เหมาะกับการรักษาโมโนโคลนอลแอนติบอดี

โมโนโคลนอลแอนติบอดี เหมาะสำหรับใช้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคอ้วน เบาหวาน เป็นต้น

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานและประสิทธิภาพของโมโนโคลนอลแอนติบอดี

ปัจจุบันสำหรับโมโนโคลนอลแอนติบอดี ไม่มีการศึกษาของมนุษย์เกี่ยวกับการรักษาโรคติดเชื้อจากสายพันธุ์ เช่น เบต้า อัลฟา แกมมา และเดลต้า และยังคงเป็นยาที่ควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้น ไม่ควรซื้อกินเอง

.
ที่มาข้อมูล