in

รู้จักยา “Antibody Cocktail” รักษาอาการ “โควิด-19” แบบโปรตีนผสม

รู้จักยา “Antibody Cocktail” รักษาอาการ “โควิด-19” แบบโปรตีนผสม

ทำความรู้จักกับยา

ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นบวกกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสาธารณสุขต้องปรับแนวทางการรักษาใช้วิธี Home & Community Isolation และกำหนดยาตามอาการจนกว่าจะหายดี “ฟาวิพีราเวียร์” หรือ “ฟ้าทะลายโจร” เป็นสมุนไพรที่บรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ดี

อย่างไรก็ตาม ยาสองชนิดที่เรากำลังใช้อยู่ไม่ได้ “เฉพาะ” สำหรับการรักษา COVID-19 ประเทศไทยก็ได้รับข่าวดีเช่นกัน เมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขของยาหลักที่สำคัญอีกตัวหนึ่งภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อต่อสู้กับการแพร่กระจายอย่างรุนแรงของเดลต้าสายพันธุ์ที่เรียกว่า “แอนติบอดี้ค็อกเทล”

แอนติบอดีค็อกเทลคืออะไร?

เมื่อคุณเห็นคำว่าค็อกเทล อย่าเพิ่งนึกถึงสูตรข้ามประเทศที่มีชื่อเสียงเพราะ Antibody Cocktail เป็นยานวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเฉพาะเพื่อรักษา COVID-19 และได้รับการอนุมัติให้ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น อังกฤษ เป็นต้น การเจ็บป่วยในระยะแรก จึงสามารถป้องกันโรคปอดบวมรุนแรงได้ และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตที่มีประสิทธิภาพ

แอนติบอดีค็อกเทลทำโดยผสม (ค็อกเทล) ของโปรตีนสองชนิดที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย (แอนติบอดี) Casirivimab (casirivimab) และ Imdevimab (imdevimab) เพื่อสร้างโปรตีนที่เรียกว่าโมโนโคลนัล แอนติบอดี (โมโนโคลนอลแอนติบอดี) ที่มีคุณสมบัติต้านไวรัส โดยทำหน้าที่บนหนามโปรตีนของเชื้อ COVID-19 และนำไปสู่การยับยั้งการติดเชื้อในเซลล์ของผู้ป่วย ที่สำคัญ การรวมกันของแอนติบอดีทั้งสองนี้ยังพบในการทดลองในห้องปฏิบัติการที่สามารถกระทำการกับไวรัสกลายพันธุ์ เช่น สายพันธุ์เดลต้า และเอปซิลอน สปีชีส์ได้เช่นกัน

ข้อมูลจาก นพ.น็อต เตชะวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันโรคไตและการปลูกถ่ายไต และผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระราม 9 ทำให้เราเข้าใจว่าปกติแล้ว ร่างกายของผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มีแอนติบอดีที่สามารถจดจำและกำจัดไวรัสได้อยู่แล้ว แต่จุดอ่อนคือ หากการติดเชื้อมีการกลายพันธุ์ แอนติบอดีที่มีอยู่อาจไม่จำเพาะต่อไวรัสเลย และทำให้ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

“Antibody Cocktail เป็นยาที่จำแนกเป็น Neutralizing Monoclonal Antibodies (NmAbs) หรือ ‘Immune-negative Drugs’ ที่ไวต่อไวรัสและการกลายพันธุ์ ทำงานโดยจับกับ Spike Protein โดยตรง จึงช่วยลดปริมาณไวรัสที่เข้าสู่ร่างกาย จะส่งผลให้ยับยั้งการติดเชื้อ COVID-19 ได้ โดยทันที.”

ใครบ้างที่สามารถนำ Antibody Cocktail ไปรักษา COVID-19 ได้บ้าง?

จนถึงปัจจุบันผู้ที่สามารถนำ Antibody Cocktail มาบำบัดรักษาได้ ต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • ติดเชื้อโควิด-19 (ไม่เกิน 10 วัน)
  • มีอาการของโรค รุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง
  • ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้อาการติดเชื้อรุนแรงขึ้น ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนอ้วนหรือน้ำหนักเกิน (BMI มากกว่า 30) โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคความดันโลหิตสูง โรคปอดเรื้อรัง ได้แก่ โรคหอบหืด เบาหวาน โรคไตเรื้อรัง รวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องฟอกไต โรคตับเรื้อรัง
  • มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือถูกระงับ ขึ้นอยู่กับผลการประเมินโดยแพทย์ผู้สั่งจ่าย

วิธีการให้แอนตี้บอดี้ค็อกเทล

ยานี้ได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือดดำ หรือโดยการฉีดใต้ผิวหนัง (SC) ซึ่งห้ามฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (IM) โดยเด็ดขาด และจะได้รับเพียงครั้งเดียวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และหลังจากได้รับยาแล้ว อาการไม่พึงประสงค์อาจเกิดขึ้นได้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใน 1 ชั่วโมง เช่น ผื่นแพ้ อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง หรือความดันโลหิตต่ำ แต่หายากมาก

นับวันที่เกิดวิกฤตโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง การเลือกแอนติบอดี้ค็อกเทลหรือแอนติบอดีผสม อาจเป็นกลไกสำคัญที่เข้ามาแก้ปัญหามากมาย ทั้งที่นอนเต็ม ขาดวัคซีน หรือเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ อย่างมีประสิทธิภาพ

.
ที่มาข้อมูล