in

รู้จักประเภทของ “อาหารแปรรูป” กินอย่างเหมาะสม ปลอดภัยต่อร่างกาย

รู้จักประเภทของ “อาหารแปรรูป” กินอย่างเหมาะสม ปลอดภัยต่อร่างกาย

รู้จักประเภทของ “อาหารแปรรูป” ที่รับประทานอย่างเหมาะสม  ปลอดภัยต่อร่างกาย

อาหารแปรรูปมักมีไขมันและโซเดียมสูง แต่ถ้าเลือกกินถูกวิธีก็สามารถทานได้อย่างปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุวงษ์ รองคณบดีภาควิชาเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า อาหารแปรรูปมีจุดเด่นในการรักษาคุณภาพอาหาร ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้กับวิถีชีวิตแบบ New Normal แนะนำการรับประทานอาหารที่เหมาะสม มี 5 กลุ่มและอ่านฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพที่ดี

ประเภทของอาหารแปรรูป

การแปรรูปอาหาร เป็นขั้นตอนและวิธีการในการเปลี่ยนวัตถุดิบ เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ความร้อน ความเย็น การอบแห้ง น้ำตาล การฉายรังสี เป็นต้น เพื่อถนอมอาหาร ทำให้มีกลิ่นและรสชาติดีขึ้น รวมถึงการเติมสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้จำแนกอาหารแปรรูปตามระบบการจำแนกอาหารของ NOVA ออกเป็น 4 กลุ่ม:

  1. อาหารไม่แปรรูป อาหารไม่แปรรูปหรืออาหารแปรรูปขั้นต่ำ ส่วนใหญ่เป็นส่วนที่กินไม่ได้ หรือผ่านการบด แยก กรอง คั่ว ต้ม หมัก ตากแห้ง พาสเจอร์ไรส์ แช่เย็น แช่แข็ง บรรจุในภาชนะหรือภาชนะที่มีอากาศเข้า เพื่อรักษาคุณภาพ คงความสดของอาหารจากธรรมชาติ
  2. อาหารแปรรูปโดยใช้เครื่องปรุง ส่วนผสมในการทำอาหารแปรรูป เช่น น้ำมัน เนย น้ำตาล และเกลือ ใช้สำหรับเตรียมอาหารในครัวเรือน
  3. อาหารแปรรูป (Processed Foods) เป็นอาหารแปรรูปที่ใช้น้ำมัน น้ำตาล หรือเกลือเป็นส่วนประกอบ และวิธีการถนอมอาหารด้วยการดอง การรมควัน การบ่ม เพื่อให้ส่วนผสมเข้าสู่อาหารและทำให้ลักษณะของอาหารเปลี่ยนแปลงไป เช่น ผลไม้และผักบรรจุขวด ปลากระป๋อง แฮม เบคอน
  4. อาหารแปรรูปสูง (Ultra-processed Foods) โดยใช้กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น เช่น ไส้กรอก ขนมขบเคี้ยว (ของว่าง) อาหารแช่แข็ง มาการีน ไอศกรีม และขนมอบ เป็นต้น

ประโยชน์ของอาหารแปรรูป

การแปรรูปอาหารมีประโยชน์มากมาย เช่น การย่อยสลายสารพิษในอาหาร ช่วยถนอมอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอมและรสชาติดีขึ้น สามารถขายและขนส่งได้สะดวกยิ่งขึ้นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีและการแปรรูปอาหารในภาคอุตสาหกรรมจึงได้มาตรฐานและความปลอดภัย

กินอาหารแปรรูปอย่างไรให้ปลอดภัย

เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริโภคอาหารแปรรูป ไม่ทำให้การบริโภคน้ำตาล ไขมัน โซเดียมมากเกินไป จึงควรทำดังนี้

  1. อ่านฉลากโภชนาการเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเกลือ น้ำตาล หรือไขมันมากเกินไป หรือดูที่สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” (Healthier Choice) เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์อาหารผ่านเกณฑ์การพิจารณา มีน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสม การลดความหวาน มัน และรสเค็มเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  2. รวมอาหารแปรรูปกับอาหารอื่นๆ เช่น ใส่เนื้อสัตว์และผักลงในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
  3. ลดน้ำซุปและเครื่องปรุงรสต่างๆ เช่น ซอสมะเขือเทศ ซีอิ๊วขาว เพื่อลดการบริโภคโซเดียมมากเกินไป
  4. อย่ากินอาหารแปรรูปมากเกินไป ควรเลือกทานอาหารให้หลากหลายจากอาหารทั้ง 5 หมู่
  5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อสุขภาพที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัยต่อสุขภาพ ห่างไกลโรค

.
ที่มาข้อมูล