in

รายชื่อ รพ. ที่พร้อมรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยยา “แอนติบอดี ค็อกเทล”

รายชื่อ รพ. ที่พร้อมรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยยา “แอนติบอดี ค็อกเทล”

รายชื่อโรงพยาบาลพร้อมรักษาผู้ป่วย COVID-19 ด้วย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการนำเข้า จัดสรร และจำหน่ายยา แอนติบอดี้ค็อกเทล ประกาศความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่โรงพยาบาลเกือบ 70 แห่งในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีแอนติบอดีค็อกเทลเพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

“แอนตี้บอดี้ค็อกเทล” เป็นยาในกลุ่มภูมิคุ้มกันที่ทำให้ฤทธิ์เป็นกลาง ซึ่งมีผลการวิจัยทางคลินิกในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนและสั่งสมประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อที่รักษาผู้ป่วย COVID-19 ประเทศไทยสนับสนุนให้แอนติบอดี้ค็อกเทลเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในอุดมคติ โดยมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีความเสี่ยงสูงที่โรคจะลุกลามไปถึงระดับรุนแรงได้ เช่น ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่เป็นโรคอ้วน มีความดันโลหิตสูง มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ ปราบปรามเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มีโรคเบาหวาน โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดเรื้อรัง โรคตับเรื้อรัง และโรคไตเรื้อรัง แอนติบอดีสามารถช่วยลดจำนวนไวรัสในร่างกายได้ จึงช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ลดอัตราการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ถึง 70% ลดระยะเวลาของอาการลงได้ 4 วัน และลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต

รายชื่อโรงพยาบาลพร้อมรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยยา “แอนติบอดี้ค็อกเทล”

โรงพยาบาล

977954

431722

406844

ความพร้อมในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ส่งผลให้มาตรการป้องกันต่างๆ คลายลง มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ผลลัพธ์ที่ดีในวงกว้าง ทั้งในชีวิตประจำวัน เศรษฐกิจ และสังคม และยังช่วยคลายความกังวลของคนไทย ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวอีกด้วย

บางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา กำลังพิจารณาเพิ่มข้อบ่งชี้สำหรับค็อกเทลแอนติบอดี เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังจากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 การป้องกันโรคหลังการสัมผัสได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้สำหรับค็อกเทลแอนติบอดีสำหรับการรักษาเพียงอย่างเดียว

นพ. ทวีกิจ ศิริพงษ์ บุญสิทธิ์ แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หมายถึง การบำบัดด้วยแอนติบอดี้ค็อกเทล “เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบำบัดด้วยแอนติบอดี้ค็อกเทล ควรพบแพทย์และให้ยาโดยเร็วที่สุด . หลังตรวจพบการติดเชื้อหรือเริ่มมีอาการ ไม่เกิน 7-10 วัน ยิ่งได้รับยาเร็ว ผลการรักษาก็ดียิ่งขึ้นไปอีก แพทย์จะให้ยาทางเส้นเลือดประมาณ 30-60 นาที ซึ่งถือว่าสั้นและสะดวก ผู้ป่วยจึงต้องสังเกตอาการต่อไปอีก 30 นาที ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีผลข้างเคียง แพทย์จึงอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ โดยไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล อาการจะถูกติดตามประมาณ 28 วันหลังจากได้รับยา”

“เนื่องจากประเทศไทยยังไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันแบบฝูง เราทุกคนจึงต้องร่วมมือกันเพื่อลดภาระในระบบสาธารณสุข หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 การประเมินความรุนแรงของอาการเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในอดีต หลายคนรายงานกับบุคลากรทางการแพทย์ว่าไม่รู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกว่าไม่มีอาการใดๆ แต่ไม่นานมานี้อาการของเขาทรุดลงอย่างรวดเร็วและไปพบแพทย์ช้า จนการติดเชื้อลามไปยังปอด ปอดติดเชื้อรุนแรง จนผู้ป่วยหลายรายปอดเริ่มฟังการเกิดพังผืดเรื้อรัง ในฐานะแพทย์แนวหน้าที่รับมือสถานการณ์ตั้งแต่คลื่นลูกแรก ผมจึงอยากให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจอย่างเร่งด่วนและการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนไม่ชักช้า”

.
ที่มาข้อมูล