in

ระวัง! “ปอดอุดกั้นเรื้อรัง” ภัยร้ายใกล้ตัว วัย 40+ เสี่ยงสูง

ระวัง! “ปอดอุดกั้นเรื้อรัง” ภัยร้ายใกล้ตัว วัย 40+ เสี่ยงสูง

ระวัง!  COPD

คุณรู้หรือไม่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง? COPD หรือ COPD: โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต ของประชากรไทยในปี 2561 มีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมากกว่า 3 ล้านคน และมีแนวโน้มการตายสูงขึ้นตามลำดับเช่นเดียวกับในโลก ปัจจุบันคนไทยจำนวนมากยังขาดความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากโรคดังกล่าว ดังนั้นการส่งเสริมความเข้าใจโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

สาเหตุของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มักพบในผู้ป่วยอายุ 40 ปีขึ้นไป มากกว่า 90% เกิดจากการสูบบุหรี่หรือการสูดดมควันบุหรี่เป็นเวลานาน ในขณะที่มลพิษทางอากาศ หรือการสูดดมสารเคมีบางชนิดในปริมาณมากและเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดโรคนี้ได้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น ไอเรื้อรัง เหนื่อยล้า และหายใจลำบาก อันเป็นผลมาจากความเสื่อมของถุงลมและปอด

อาการของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

การสังเกตอาการในผู้ที่เสี่ยงต่อโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในระยะแรกผู้ป่วยมักมีอาการไอเรื้อรัง มีเสมหะมาก เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย บางคนอาจมีอาการแน่นหน้าอก หากมีอาการมากขึ้น ผู้ป่วยหมดแรง จนไม่สามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ เมื่อผู้ป่วยมีอาการในระยะสุดท้าย มีโอกาสติดเชื้อทางเดินหายใจได้ หายใจล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุด ปอดอุดกั้นเรื้อรังยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถป้องกันและดูแลไม่ให้อาการของโรคแพร่ระบาดได้

วิธีป้องกันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

แม้ว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังดีขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือยังคงดูแลตัวเอง

  • กินอาหารเพื่อสุขภาพ
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • ห้ามสูบบุหรี่
  • ตรวจการทำงานของปอดอย่างน้อยปีละครั้ง พบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม
  • รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี
  • วัคซีนป้องกันโควิด-19

คนที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถป้องกันโรคนี้ได้ ถ้าไม่สูบบุหรี่ อยู่ให้ห่างจากผู้สูบบุหรี่หรือละอองสารเคมี และการออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อบริหารกล้ามเนื้อหัวใจและสร้างภูมิคุ้มกัน เช่น แอโรบิกหรือการวิ่ง เป็นต้น

.
ที่มาข้อมูล