in

รมว.สธ. นำผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน


รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมเปิดโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้บริการสุขภาพประชาชน และกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมเปิดโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะผู้บริหารและข้าราชการ ได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ในปีนี้เป็นปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสา จัดโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการแพทย์การสาธารณสุขไทย โดยน้อมนำพระราโชบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด” สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ เป็นการบูรณาการของ 21 หน่วยงาน ประกอบด้วย 30 โครงการย่อย ดำเนินการตั้งแต่พฤษภาคม 2562 -กันยายน 2564

สำหรับกิจกรรมบริการประชาชนประกอบด้วย บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ คัดกรองสุขภาพตา ตรวจรักษาข้อเข่า ฝังเข็มโดยแพทย์แผนจีน คัดกรองสุขภาพ อาทิ ตรวจพังผืดในตับ/ไวรัสตับอักเสบ บี และซี ตรวจวัดดัชนีมวลกาย คัดกรองและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยเครื่องตรวจอัจฉริยะ ทดสอบ ซ่อม สอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต บริการนวดและอบประคบสมุนไพร การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ และร่วมกับจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดอบรมและสาธิตการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการป้องกันเด็กจมน้ำ

ด้าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้น้อมนำพระราชดำริและพระราชจริยวัตรด้านการออกกำลังกายไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกาย 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ ฯ (คีตะมวยไทย 10 ท่า) ที่ส่วนกลางในช่วงบ่ายวันนี้ และส่วนภูมิภาคจัดตลอดปี 2.สบส.รวมใจปั่นออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติ ฯ ทุกวันที่ 26 ของทุกเดือนจนถึงธันวาคม 2562 โดยในวันนี้ เป็นการปั่นเส้นทางรอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร และ 3.เดิน-วิ่งทางเลือกสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ฯ พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่พฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 มีประชาชนรับบริการตรวจรักษา 26,501 คน ผู้บริจาคโลหิต 18,222 คน ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 1,228 คน บริจาคดวงตา 1,235 คน ส่วนครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 3 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 และครั้งที่ 4 มีนาคม – พฤษภาคม 2563ขอบคุณบทความจาก : hfocus.org