in

รณรงค์ป้องกันเอดส์.mpg

การ รักษา เอดส์นำแสดงโดย เจมส์ เต๋า นิ้ง แป้ง และพลอย ชั้น ม. 2/4 ขอนแก่นวิทยายน ส่งครูพิศิษฐ์ ไตรรัตนฺผดุงผล บันทึกภาพโดย น้อยโหน่ง ตัดต่อโดย ครูChaiyot.

https://www.youtube.com/watch?v=ujpaSVnBp3w

การ รักษา เอดส์